english page finnish page

Projekt

 • Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  Nordens Välfärdscenter projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattar [...]

  Läs mer
 • CONNECT

  Velfærdsteknologi er i dag i en kritisk fase hvor der skal ske en nødvendig bevægelse væk fra blot at være innovative pilot projekter til at velfærdsteknologi i højere grad bliver en integreret [...]

  Läs mer

Vågar vi åldras i Norden?

 • Vågar vi åldras i Norden?

  Nordens Välfärdscenter åker på turné i de nordiska länderna för att diskutera framtidens äldrevård. Vi bjudit in Nordens främsta samhällsdebattörer till paneldiskussioner med politiker, forskare och representanter från ländernas äldreorganisationer.  

  Rubrikerna för våra debatter är "Hur mäter man bäst kvalitet på vård och omsorg?", "Välfärdsteknologi – räddningen för Nordens äldre?", "Hur ska vi få fler att jobba längre?" och "Bo kvar hemma på äldre dar - hörnsten i nordisk äldrepolitik?".

  Läs mer

Kurser och konferenser

Nordic Welfares ämnesområden

 • Alkohol och narkotika

  Alkohol och narkotika

  Inom området alkohol och narkotika initierar och planerar vi samnordiska forskningsprojekt, arrangerar konferenser och stimulerar forskningsutbildning och forskarutbyte.

  Läs mer
 • Arbetsinkludering

  Arbetsinkludering

  Nordens Välfärdscenters projekt inom arbetsinkludering har som syfte att belysa hur de nordiska länderna lyckas med att inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden.

  Läs mer
 • Funktionshinder

  Funktionshinder

  Målsättningen för arbetet inom funktionshinderområdet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar kan delta i samhället på lika villkor som andra.

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion, finnas tillgängligt för konsultationer från länderna och verksamheter inom det nordiska samarbetet.

  Läs mer
 • Välfärdspolitik

  Välfärdspolitik

  Huvudmålet för insatsområdet är att belysa utvecklingsmöjligheter för den nordiska välfärdsmodellen och dess utformning.

  Läs mer
 • Välfärdsteknologi

  Välfärdsteknologi

  De nordiske lande får i de kommende år flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem. For at håndtere denne demografiske udfordring kan man anvende og udvikle velfærdsteknologiske løsninger.

  Läs mer

popNAD

Bokstaven N ur en broschyr om Nordens Välfärdscenter

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Följ Nordens Välfärdscenter

Tre tecknade ungdomar

Kunskapsbanken

"Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning" samlar goda metoder och exempel för att förebygga skolavhopp och öka chanserna till arbete. Här finns aktuell forskning och beskrivning av lyckade nordiska projekt som fått fler unga att fullfölja skolan. Kunskapsbanken drivs av NVC på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet