English page Verkkosivu suomeksi

Referensgrupp Nordens familjer

  • Välfärdspolitik

PROJEKT Tidiga insatser för sårbara familjer

Ersätt (AT) med @ i e-postadresserna nedan när du sänder mail

Anne Melchior Hansen, Danmark, ordförande
ame(AT)socialstyrelsen.dk

Kristin Marklund, Projektledare
kristin.marklund(AT)nordicwelfare.org

Súsanna Nordendal, Färöarna
susanna.nordendal(AT)amr.fo

Lara Bjornsdottir, Island
lara.bjornsdottir(AT)vel.is

Monica Norrman, Sverige
monica.norrman(AT)socialstyrelsen.se

Birgit V Niclasen, Grönland
bivn(AT)gh.gl

Mia Montonen, Finland
mia.montonen(AT)fskc.fi

Vegard Forøy, Norge
vegard.fofoy(AT)bufdir.no

Petra Kouvonen, NVC, Stockholm
petra.kouvonen(AT)nordicwelfare.org

Senast uppdaterad

2017-03-13

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet