English page Verkkosivu suomeksi

Samhällets mottagande av ensamkommande i Norden

  • Integration

Den här skriften vänder sig till beslutsfattare, forskare och praktiker som arbetar med ensamkommande och andra som vill öka sin kunskap om hur mottagandet organiserats i de nordiska länderna. Den kan användas som referenslitteratur och kunskapsunderlag och som grund för nya frågeställningar och fördjupade studier.

Kartläggningen beskriver översiktligt hur respektive land i Norden arrangerat mottagandet av ensamkommande barn under 2015 fram till början av 2017. Rapporten tar upp områden som myndigheternas ansvarsområden, hälso- och sjukvård, familjeåterförening, boende, sociala insatser, väntan på beslut, fritid och utbildning, ensamkommande barn som försvinner och vad som händer vid 18 år.

Svensk version: Samhällets mottagande av ensamkommande i Norden

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anna Gärdegård
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-02-01 14:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 49
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Integration
Bild på omslag

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet