Svensk sida

Articles and press releases

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Artiklar

Arbetsvärlden, 18 augusti 2017:
Norden samarbetar för att öka kvinnors deltagande
"Samma mönster syns i de nordiska länderna: utomeuropeiskt födda kvinnor deltar mindre än andra grupper på arbetsmarknaden. Ett nordiskt projekt ska kartlägga vad länderna egentligen gör för att öka deras deltagande."

Allehanda, 4 juni 2017:
Ledare: Sätt kvinnorna i första klass på klassresan
"Nordiska ministerrådet och Nordens välfärdscenter konstaterar att de utrikes födda kvinnorna är de som står längst från arbetsmarknaden. Situationen är densamma i alla nordiska länder. Hela 30 procent av kvinnorna har ingen egen försörjning. Det är till och med så illa att lågutbildade män har lättare att fixa ett jobb, än högutbildade invandrarkvinnor."

The Guardian, 24 May 2017:
How to care for child refugees: lessons from Nordic countries
A disproportionate number of unaccompanied young refugees have been taken in by Nordic countries. How are their systems coping and what can the UK learn? The Nordic countries of Denmark, Finland, Sweden, Iceland and Norway accepted 45,765 unaccompanied minors in the peak year of the refugee crisis, 2015, compared with the EU's total of 88,250. This has set their migration and social care agencies an unprecedented test.

Nordens tidning, nummer nummer 2, 2017: 

Att välkomna, främja och integrera

 

 

 

"Flyktingkrisen i Europa beskrivs som den värsta sedan andra världskriget. 2015 kom drygt 248 000 asylsökande till de nordiska länderna. För länderna innebär flyktingmottagandet både möjligheter och utmaningar. Även om de nordiska länderna har gjort skilda vägval i flyktingpolitiken, finns en stark vilja att hitta effektiva lösningar på hur nyanlända kan integreras."

 

 

 

Integration av flyktingar – en dåligt utnyttjad resurs

 

      

"Under februari 2017 passerade Sveriges befolkning 10-miljonersstrecket. Liksom i resten av Norden är befolkningsutvecklingen positiv. Sverige har ökat sin befolkning med 0,6 % per år de senaste 20 åren vilket är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för hela EU. Norges och Islands befolkningar växer ännu snabbare – med 1 % om året. Det är positivt att befolkningen växer, men det innebär också stora utmaningar."

 

 

 

Nordregio News Issue 2, 2017

   
     

"Twenty years have passed since Nordregio was established by the Nordic Council of Ministers. It has been quite a ride for a small but ambitious research institution. In this jubilee issue you will get a glance of our current topics, including urbanization, a shrinking and aging population in remote areas and increasing refugee immigration."     

 


 

 


Pressmeddelanden

20 juni 2017 - Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi!
Invandrarkvinnor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt är många insatser inriktade på männen. Vad behöver göras för kvinnorna? Ylva Johansson diskuterar med bland annat Christina Merker-Siesjö, från Yallatrappan, entreprenören Ghenwa Nahim och Jan Pörksen, socialdemokratisk integrationspolitiker i Tyskland.

22 maj 2017 - Nyanlända håller glesbygden vid liv
Vad fick dig att känna dig hemma i Sunne? Att jag kände att jag behövdes och att människor brydde sig om mig. Det säger Nour Aghy, en av talarna på seminariet i Luleå om hur vi ska få fler nyanlända att stanna i glesbygden. Seminariet arrangerades av Nordens Välfärdscenter tillsammans med Nordregio och Länsstyrelsen i Norrbotten den 4 maj i Luleå. 

26 april 2017 - Så kan flyktingnotan minskas med 80 procent
De stora flyktingströmmarna utmanar den nordiska välfärdsmodellen. Därför har Nordiska ministerrådet låtit sammanställa den forskning som gjorts om flyktingars integration på arbetsmarknaden i Sverige, Danmark och Norge och Finland.

18 april 2017 - Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända
Vår nya hemsida är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt. Vi vill även hjälpa dig som arbetar med att främja nyanländas etablering att knyta nya kontakter i Norden.

24 mars 2017 - Det nordiska integrationssamarbetet fördjupas
Finska kommunförbundet stod förra veckan värd för det årliga mötet för de nordiska ländernas integrationssakkunniga inom kommunförbunden. Nätverksträffen var historisk av två skäl, dels ordnades den för första gången i Finland och dels var Island representerat för första gången. 

14 mars 2017 - Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner
Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det blir allt svårare att få personal till vård och omsorg. Befolkningsstrukturen riskerar även att slå hårt mot näringslivet som behöver arbetskraft för att kunna växa.

13 december 2016 - Stor nordisk satsning på samarbete kring integration
När det gäller flyktingmottagandet finns en stark vilja i Norden att hitta effektiva lösningar på hur nyanlända kan integreras. Som ett svar på detta har Nordiska ministerrådet gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att skapa en mötesplats där olika aktörer i länderna kan utbyta erfarenheter och stötta varandra för att driva på utvecklingen för ökad integration.

Updated

2017-09-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet