Svensk sida

Expert Group on labour market inclusion

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Deltagarna i expertgruppen arbetar dels på central nivå, dels på kommunal nivå och har god överblick över vad som sker på integrationsområdet i respektive land. 

Vid mötet presenterade deltagarna framgångsrika verksamheter och projekt inom arbetsmarknads- och sysselsättningsområdet. Ett urval av de lärande exemplen kommer att presenteras här på hemsidan framöver.

Nordiskt erfarenhetsutbyte

Förutom att diskutera metoder, verktyg och arbetssätt som visat sig fungera bra och som kan vara till nytta för de övriga nordiska länderna, är tanken att deltagarna ska få möjlighet att knyta nya kontakter och hitta samarbetsmöjligheter länderna emellan.

Vid mötet i deltog även Nancy Aponno och Jonas Modin från undersökningsföretaget Splitvision som ligger bakom rapporten Röster från immigranter i Norden, och Amelie Silfverstolpe från Öppna Dörren.

Här kan du ladda ner presentationer från expertgruppsmötet:

 Updated

2017-08-17

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet