Svensk sida

Expertgrupp - Tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer


Ulla Krogager, Mødrehjælpen
Mette Blauenfeldt, Flyktinghjelpen


Petra Kouvonen, ITLA
Pia Rosengård Andersson, Folkhälsans förbund


Edda Ólafsdóttir, Reykjaviks kommun

 
Nina Gran, Kommunesektorens organsiation
Berit Berg, NTNU

 
Kajsa Lönn Rodin, Länsstyrelsen
Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen


Updated

2018-03-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet