Svensk sida

Videos

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish

Praktik underlättar språkinlärningen 

Möt Tosin och Amir, två nyanlända som berättar vad som underlättat för dem komma in i samhället och bli etablerade. 


Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi

Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel - hur gör vi för att dessa ska få mer spridning? Se vår debatt från Nordens tält i Almedalen 2017 med bl. a Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan, Ylva Johansson, Arbetsmarknad- etableringsminister och Ghenwa Nahim, entreprenör.


Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner 

Hör hur kommuner runt om i Norden fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. 


Om nordiska samarbetsprogrammet om integration

Om innvandreres betydning for befolkningsutviklingen i Norden og om Nordisk samarbeid om integrering.

 


Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Sunne kommun berättar om Värmlandsmodellen - ett EU-projekt som ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning. 


Den nyttige innvandringen

Marianne Solbakken, Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten "Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering". 


Dansk Flygtningehjælp 

Center for Udsatte Flygtninge arbejder for et aktivt og værdigt liv for udsatte flygtninge. 

 


Innvandringtjenesten i Nærøy

Innvandringtjenesten i Nærøy kommune samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle kvalifisert arbeidskraft blant de bosatte flyktningene. Integration och tillväxt i Norrbotten

I projektet Integration och tillväxt i Norrbotten samarbetar olika aktörer med målet att asylsökande snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. 

Updated

2017-08-17

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet