Svensk sida

Nordisk møte om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Hva sier forskningen og hva kan vi lære fra praksisfeltet? Seminaret samlet ledere og fagpersoner på myndighetsnivå i Norden til diskusjon, informasjons- og erfaringsutveksling om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Oslo kongressenter, 27.-28. april 2017

Samhällets mottagande av ensamkommande barn - en jämförelse mellan de nordiska länderna. 
Anna Gärdegård, prosjektleder, og Kristin Marklund, prosjektleder, Nordens välfärdscenter.
Ladda ner presentationen

Bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige- hva sier forskningen?
Berit Berg, forskningssjef, Mangfold og Integrering ved NTNU Samfunnsforskning, Norge. 
Ladda ner presentationen

«Etableringsboenden». Ansvaret for enslige mindreårige er flyttet fra sosialenheten til arbeidsmarkedsforvaltningen i Trelleborg
Ola Johnsson, arbeidsmarkedssjef i Trelleborg kommune, Sverige. 
Ladda ner presentationen

Ulike perspektiver på tjenester og bofellesskap for enslige mindreårige.
Heidi Veilgaard Aasborg, Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp og tidligere leder av Ungeintegration i Hedensted kommune, Danmark. 
Ladda ner presentationen

Barnevernstjenestens rolle overfor enslige mindreårige på Island
Spesialister ved Barnahús gjennomfører alle intervjuer, og statlig barnevern er verger for barna. Heiða Björg, sjefsadvokat for det statlige barnevernet, Island 
Ladda ner presentationen

«Boendekjedja» for enslige mindreårige og med oppfølging etter fylte 18 år.
Henna Leppämäki, enhetssjef i migration- och flyktingenheten, Esbo kommune, Finland. 
Ladda ner presentationen

Thor Heyerdahl videregående skole (THVS) i Larvik. Skolen arbeider aktivt med forebygging av frafall og har høy gjennomføringsprosent.
Robert Rognli, rektor ved THVS, Norge. 
Ladda ner presentationen

Enslige mindreårige flyktningers utdannings- og skolesituasjon- hva sier forskningen? 
Lutine de Wal Pastoor, Seniorforsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Norge. 
Ladda ner presentationen

Overgang til arbeid og utdanning- Hvordan går det med enslige mindreårige i Sverige? 
Eskil Wadensjö, professor ved Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 
Ladda ner presentationen

Overgang til utdanning og arbeid- Hvordan går det med enslige mindreårige i Norge?
Kjersti Stabell Wiggen og Anne Berit Dalgård, Statistisk sentralbyrå, Norge.
Ladda ner presentationen

Hvordan forebygge at barn forsvinner? Länsstyrelsen i Stockholm forteller om kartlegging av enslige barn som er utsatt for prostitusjon og menneskehandel, og barn som forsvinner. 
Petra Tammert Seidefors, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sverige. 
Ladda ner presentationen

Updated

2017-05-23

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet