Svensk sida

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in the Scandinavian languages.


Lärande exempel och fakta

Vi  lyfter lärande exempel från Norden på insatser och verksamheter som visat sig vara effektiva för att få fler flyktingar i arbete. Aktuell forskning kompletteras med  och en beskrivning av hur etableringsfasen ser ut i de nordiska länderna.


Läs om vårt seminarium i Stockholm den 8 november

Updated

2018-01-04

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet