Svensk sida

Etablering av nyanlända

  • Work
  • Education

Nya perspektiv och arbetssätt för att bättre möta dagens och morgondagens utmaningar.

Nya & innovativa samarbeten för att skapa fler jobb till nyanlända 500 personer i jobb genom paketerade yrkesutbildninga utifrån bristyrken – erfarenheter från samarbete med Arbetsförmedlingen.

Du som arbetar operativt eller strategiskt med integrationsfrågor inom kommunen står idag inför stora utmaningar.

Du måste bland annat kunna möta det sällan enkla kravet på att erbjuda en trygg boendesituation, som är en förutsättning för att nyanlända på bästa sätt ska kunna komma igång med sin etablering.Vidare krävs att du arbetar fram kreativa lösningar för att hjälpa nyanlända matcha och utveckla sina kompetenser efter den svenska arbetsmarknadens behov. Missa därför inte denna uppskattade konferens som ger dig verktyg, goda exempel och insyn i den senaste forskningen.

Ta del av nydanande idéer och lösningar för att möta de olika etableringsutmaningarna idag och lär om hållbara strategier för framtiden.

Läs mer

Details

Start: 2018-03-13
End: 2018-03-14
Location:
Birger Jarl konferens Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet