Svensk sida

Migrationens möjligheter – samtal på Kulturhuset Stadsteatern

 • Housing
 • Work
 • Education
 • Immigration & development
 • Social work

Integrationen är en av de viktigaste frågorna i valet 2018. Hur skalar vi upp goda exempel från de kommuner som lyckats bra?

Sveriges befolkning ökar. Fler personer invandrar till Sverige, och fler barn föds. Samtidigt blir befolkningen allt äldre, utan invandring skulle Sveriges befolkning minska. I sin prognos fram till 2035 konstaterar Statistiska Centralbyrån att "det är de utrikes födda som beräknas stå för hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder."

Sverige har erfarenhet av invandring och migration sedan många decennier. Idag ökar ändå segregationen och klyftorna i samhället växer. Vilken migrationspolitik behövs för att möta tilltagande flyktingströmmar och stora behov av arbetskraft? Vilken integrationspolitik kan minska ojämlikhet och utanförskap?

I Sverige finns det flera kommuner som lyckats bra med sitt arbete kring integration och i att matcha kompetens med arbetstillfällen – bland andra Åre, Botkyrka och Krokom. Varför är det viktigt för såväl nyanlända som för kommuner och staten med en snabb integration i samhället? Hur kan de goda exemplen skalas upp?

Välkommen till det tionde samtalet i Global Utmanings och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor.

Medverkande

 • Helene Fritzon, migrationsminister
 • Kristina Persson, grundare tankesmedjan Global Utmaning
 • Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande Krokom
 • Kristof Tamas, kanslichef Delegationen för migrationsstudier, Delmi
 • Loren Bakkalian, Krokomsbostäder, Krokoms kommun
 • Anders Lago, Hyresgästföreningen
 • Alexandra Mörner, styrelseordförande Axfoundation

 

Läs mer på Global utmanings hemsida

Details

Start: 2017-11-29
End: 2017-11-29
Location:
Foajé 3 Kulturhuset Stadsteatern Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet