Svensk sida

Nordisk konferanse om voksnes læring og inkludering i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring (Bergen)

  • Work
  • Education

Hva mener vi med inkludering? - er det et krav eller et tilbud? Hva innebærer det å være inkludert i samfunns- og arbeidsliv?

Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017

denne websiden vil vi løpende publisere materiell for konferansen i Bergen.

Websiden skal vokse og utvikles fram til konferansen i november og etter konfernasne skal den fremstå som en dokumentasjon fra en vellykket konferansen.
På websiden vil vi publisere informasjon om personer som holder innlegg, om temaene i konferansens workshops, om andre hendleser før og under konferansen. Alle innlegg og dokumenter legges ved der de hører til.

Sesjoner

1. Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.

Sesjonen ledes av Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge

2. Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.
Sesjonen ledes av Anne Rasmussen, Hillerød Sprogskole, Danmark (skal bekreftes)

3. Validering et viktig väg till inkludering i arbetsliv
Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige

4. Nordiske eksempler på fremgangsrik integrering via folkeopplysning
Sesjonen ledes av David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige og Gro Holstad Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Norge

5. Digitale veier til inkludering.
Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige.

6. Å skape ny kunnskap sammen om hvordan bruk av deltakerinvolverende demokratiske pedagogiske metoder og transformativ læring kan føre til bedre inkludering?
Sesjonen ledes av (skal bekreftes)

7. Veiledning og karriereveiledning for bedre inkludering
Sesjonen ledes av (skal bekreftes)

Details

Start: 2017-11-13
End: 2017-11-14
Location:
Konferansen holdes på Scandic Ørnen hotell Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet