Svensk sida

Nordisk konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda med särskilt fokus på kvinnor

  • Work
  • Education

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 kommer det svenska Arbetsmarknadsdepartementet att stå värd för en konferens om etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på kvinnor.

Syftet med konferensen är att presentera aktuell forskning på området, diskutera utmaningar och lämpliga policyåtgärder samt lyfta fram goda exempel på lyckade etableringsinsatser i Norden.

Enligt det preliminära programmet kommer Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att öppna konferensen och delta i en paneldebatt tillsammans med sina nordiska arbetsmarknadsministerkollegor.

Under konferensen kommer OECD att presentera en ny studie om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. I programmet deltar även representanter från arbetsmarknadens parter, myndigheter och olika integrationsprojekt i de nordiska länderna, Nordens välfärdscenter och Studieförbunden. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér avslutar konferensen.


Details

Start: 2018-04-13
End: 2018-04-13
Location:
Rosenbads konferenscenter Drottninggatan 5 Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet