Svensk sida

Stockholm tillsammans

  • Work
  • Education
  • Immigration & development

För tredje året i rad bjuder Länsstyrelsen in till en heldagskonferens om regionens utmaningar och möjligheter gällande migrationen – vägen in i landet och vägen ut i samhället.

Fokusområden är:

  • bosättning för migranter
  • ideella sektorns möjligheter
  • migranters hälsa
  • migranters arbetsmarknad


Moderator för dagen är Göran Rosenberg.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg berättar om hur de arbetar med att inkludera migranter. Hur får vi in all ny kompetens på arbetsmarknaden?

Med utgångspunkt i det nya etableringsprogrammet diskuteras vad Arbetsförmedlingen kan göra för att korta tiden som en nyanländ behöver för att komma i arbete.

Därefter följer en paneldiskussion med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och representanter från näringslivet.

På eftermiddagen följer fyra seminarier med fokus på bosättning, kraften i civilsamhället, migranters hälsa och migranters arbetsmarknad. I det sista vänder vi delvis perspektiv och utgår från näringslivets utmaningar och möjligheter för att inkludera migranter.

Details

Start: 2018-02-09
End: 2018-02-09
Location:
Länsstyrelsens konferensavdelning, Regeringsgatan 66 Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet