Svensk sida

Filter by subject:

Filter by country:

Examples of best practice / All topics

Here we gather best practices from the Nordic countries on integration of immigrants. The examples are taken from the five Nordic countries. They tackle key barriers and support lasting integration of refugees and newcomers. The projects have been selected because they represent a broad spectrum of measures. Some projects are included because they stand out, for example because they work in an innovative way, with an unusual problem, or with a new target group.

Most of the examples are in the Scandinavian languages.

 • Greve Nord-projektet

  Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svårt att nå, dem med låg utbildning, utan jobb och dålig ekonomi, ofta med barn som lever i utsatthet.
  Read more

 • Snabb väg till praktik – Greve kommun

  - Utgångspunkten för vårt arbete men också för integrationsarbetet i Danmark är att nyanlända så snart som möjligt ska få ett arbete, säger Julie Kundby Eriksen. Om en utvärdering visar att en person inte kan ta ett jobb, av fysiska eller psykiska skäl, p.g.a. exempelv [...]
  Read more

 • Internationella kvinnor

  Sysselsättningsgapet mellan utomeuropeiskt födda kvinnor och den övriga arbetskraften är större i Malmö än i övriga storstadslän och i landet. Det är dessutom på väg att öka. Mot den bakgrunden startades projektet Internationella kvinnor – Samordnad Handlingsplan.
  Read more

 • Womento för kvinnor

  År 2011 lanserade Familjeförbundet Finland projektet för invandrarkvinnor med högre utbildning. Målsättningen är att stötta kvinnorna, hjälpa dem att få nödvändiga nätverk i Finland och att fördjupa sin kunskap om praxis inom sitt yrkesområde.
  Read more

 • BaZar hjälper kvinnor till jobb

  22 procent av de utrikesfödda i Norrbotten är öppet arbetslösa jämfört med 6,5 procent av de inrikes födda. Kvinnor med låg utbildning är överrepresenterade i gruppen utrikesfödda. Flertalet av dem har inte jobbat i hemlandet och behöver både språkträning och [...]
  Read more

 • Mirjam - underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor

  Projekt Mirjam är ett ESF-finansierat projekt som ägs av Arbetsförmedlingen. Mirjam finns i Östergötland och Södermanland och erbjuder vägledningsgrupper med jämställdhetsfokus. Projektet syftar till att kvinnorna ska få en ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka [...]
  Read more

 • EMPOWER - Training for women of foreign origins and support workers

  The Directorate of Labour in Iceland is a partner in an Erasmus+ project that has the aim of develop training materials for vulnerable women and support workers who work with the group. Other partners come from the UK, Lithuania and Greece.
  Read more

 • Pikku-Mustikka, Lilla blåbäret

  Sateenkaari Koto är en ideell förening som sedan 1998 arbetar i invandrarmiljöer med utbildning av barn i tidig ålder. Man har märkt flera utmaningar och brister i tjänster som erbjuds invandrarfamiljer.
  Read more

 • Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

  Flyktning- og innvandrertjenestens mandat er å jobbe med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger bosatt i Lørenskog. Da Lørenskog er en mangfoldig kommune, med en innvandrerandel på 27 %, har flyktning- og innvandrertjenesten også ansvar for ulike prosje [...]
  Read more

 • Levanger Arena Arbeid

  "Levanger Arena Arbeid" var i perioden 2014-16 et 3-årig pilotprosjekt i samarbeid mellom Levanger kommune, NAV Levanger, utvalgte arbeidsgivere og forskningsstifelsen SINTEF.
  Read more

Previous Next 
Showing 1-10 of 35 hits

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet