Svensk sida

Fredrikshavns kommun

Fredrikshavns kommun på Jylland har sett möjligheten att motverka en negativ befolkningsutveckling om de relativt många arbetskraftsinvandrarna från EU-länder vill bosätta sig permanent i kommunen.

 Kommunen försöker konsekvent få dem att stanna genom att hjälpa makar att få arbete och genom annat praktiskt stöd – allt för att stärka anknytningen till det lokala samhället. Arbetsgivare uppmuntras att erbjuda arbetskraftsinvandrare språkundervisning på arbetstid för att öka deltagandet.

Syftet är tvådelat: språkkunskaper ökar individens möjlighet till integration i samhället och för den anställde ökar produktiviteten.  En ny struktur för språkundervisning till flyktingar har initierats. Undervisningen är nu närmare inriktad på arbetsmöjligheter i det lokala näringslivet. Arbetskraftsinvandrare kan använda sig av samma möjlighet till yrkesutbildning, praktik och övrigt stöd som alla arbetslösa i Danmark.

I Fredrikshavn är den lokala idrottsföreningen mycket aktiv när det gäller att engagera immigranter i sin verksamhet. Föreningen får stöd av kommunen för detta. Ett nytt initiativ är språkkaféet, som både fungerar som mångkulturell mötesplats och ger möjlighet för besökarna att utveckla sina språkkunskaper.      

Läs mer om Fredrikshavns kommun och deras arbete med att få nya medborgare att stanna på orten 

Texten bygger på Nordregios rapport From migrants to workers, om migration och integration på lokal nivå i de nordiska länderna.

Updated

2017-06-19

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet