Svensk sida

Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska vara i arbete efter 4-6 månaders utbildning.

 De så kallade Social Impact Bonds (SBI) utvecklades för några år sedan i England och togs i bruk av Finland som första land i Norden hösten 2016.

SBI brukar beskrivas som ett resultatbaserat finansieringsavtal, där företag eller organisationer står för verksamheten och den ekonomiska risken. Modellen kan liknas vid en upphandling, där den offentliga sektorn sätter upp ett mål för en verksamhet och ett företag eller organisation får uppdrag att utföra det. Offentliga sektorn betalar endast tillbaka pengar om man lyckats uppnå målet, i det här fallet att ett tillräckligt stort antal nyanlända fått arbete. 

Det är arbets- och näringsministeriet som tillsammans med Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, som ligger bakom satsningen.

Mätbara mål

Deltagarna erbjuds arbetslivsinriktad utbildning med målet att de ska kommit i jobb i genomsnitt fyra månader efter det att de påbörjade utbildningen. Utbildningen fortsätter på arbetsplatsen och inbegriper språkstudier, kultur och yrkesfärdigheter.

– Projektet svarar både mot invandrarnas och arbetsgivarnas behov. Jobb kan finnas till exempel inom bygg-, fastighets-, tjänste-, restaurang-, omsorgs- och IKT-sektorerna, berättar migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet.

Fördelen med modellen är att det uppställs exakta, mätbara mål för både effekt och ekonomiska resultat, och att det sker en kontinuerlig övervakning av hur målen nås.

Betalning vid resultat

Enligt Mika Pyykkö, som ansvarar för området Impact Investing på Sitra innebär modellen att offentliga sektorn kan få resultat utan att tvingas ta en ekonomisk risk. Om målen inte nås blir det heller inga pengar. För investerarna innebär det en möjlighet att göra en samhällsinsats inom ett område som man upplever som viktigt.

Projektet genomförs nationellt i samarbete med de arbets- och näringsbyråer som väljs ut särskilt.

I det första skedet samlades 3,4,M € in och  därefter gick Europeiska investeringsbanken  in med 10 M€.

Målgrupp: Personer med uppehållstillstånd som varit utan arbete under de senaste 6 månaderna.

Syfte:
Att utarbeta nya effektiva sätt att kombinera språk- och arbetsträning.

Målsättning: Att 2000 nyanlända ska vara i arbete efter 4-6 månaders utbildning.

Projektet pågår år 2019 ut.

Ytterligare upplysningar:

Susanna Piepponen, Arbets- och näringsministeriet, susann

Mika Pyykkö, projektledare SITRA, fi

Updated

2017-09-19

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet