Svensk sida

Indvandrere er tilfredse med livet i Danmark

  • Housing
  • Work
  • Education
  • Social work
Oct
2017
25

Indvandrere er generelt tilfredse med livet i Danmark, og der er ovenikøbet en stigende andel, som føler, at deres indsats i Danmark bliver anerkendt.

Indvandrere trives generelt godt i Danmark. Det viser en ny undersøgelse, Udlændinge- og Integrationsministeriet har foretaget. Undersøgelsen viser, at hele 9 ud af 10 indvandrere er generelt tilfredse eller endda meget tilfredse med livet i Danmark. Tallene gælder altså for både indvandrere og deres efterkommere.

Undersøgelsen peger samtidig på, at der de seneste år har været en positiv udvikling i trivslen blandt indvandrere. Indvandrerne har fået en generel større tillid til andre mennesker, de føler sig i højere grad som danskere, og de oplever i højere grad, at de anerkendes for deres indsats i samfundet. Denne positive udvikling gælder dog først og fremmest for indvandrere, mens udviklingen blandt efterkommere ikke er lige så tydelig. Dertil er der stadig en høj andel af indvandrere, der mener, at diskrimination er forholdsvist udbredt, mens det kun er et fåtal, der selv føler sig diskrimineret.

Läs mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet