Svensk sida

Ny Novus-undersökning: Utveckling och positiva förändringar i spåren av flyktingmottagandet

  • Social work
Feb
2018
2

Många av fackförbundets Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser.

Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision. Samtidigt finns det stora behov av kompetensutveckling och samordning för att förbättra mottagande och etablering.

En stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända på ett professionellt sätt.

- Visions medlemmar har stor betydelse för att ge flyktingar och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb bidrar till att nyanlända snabbare etableras i samhället, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet