Svensk sida

Ungdom vil inkludere innvandrere mer i politikken

  • Work
  • Education
Feb
2018
13

"The Visby Model of Political Engagement" er et verktøy som er utviklet for å få fart på innvandreres deltakelse i lokalpolitikken. Tre nordiske ungdomsdelegater har jobbet med prosjektet som sitt bidrag til Europarådets Kommunalkongress.

Hvert år deltar en ungdomsdelegat fra Norge under sesjonene i Europarådets Kommunalkongress. Mellom sesjonene utvikler ungdommene egne prosjekter på lokalt nivå. Sammen med representanter fra Danmark og Sverige har ungdomsdelegaten Amanda Louise Bolann Håland utviklet en modell for involvering av innvandrere i lokalpolitikken.

Modellen er i hovedsak basert på gode praksiser og eksempler fra alle de skandinaviske landene når det kommer til integrering på lokalt nivå. Håland forteller at Aalborg-området i Danmark og Botkyrka kommune i Sverige har vært eksempler.

Sammen har de tre ungdommene samlet informasjon, lest seg opp på teorier knyttet til politisk deltakelse blant innvandrere og samlet inn praksis. I tillegg fikk de innspill av innvandrere som har kommet til Skandinavia.

Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet