English page Verkkosivu suomeksi

Program

 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik

Välkommen till konferensen om implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD. Konferensen äger rum i Mariehamn, Åland, 14-15 november 2016. Programmet uppdateras kontinuerligt.

FN-rättigheter för barn och unga med funktionshinder  

– Från stora ord till vardag där barn och unga bor  

SE LIVESÄNDNINGAR FRÅN SEMINARIET HÄR:

14/11: http://bit.ly/2fI1SLO
15/11: http://bit.ly/2eo7JYD

Barn och ungdomar med funktionshinder tilldelas många rättigheter genom två FN-konventioner. Hur omsätts dessa rättigheter i praktiken inom utbildning, arbete, samhällsmedverkan, hälsa och sexualitet i olika nordiska kommuner? Måndag 14 og och tisdag 15 november 2016 Alandica kultur & kongress, Mariehamn på Åland.

Moderator är Emelie Weski, generalsekreterare på Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige.

DAG 1 – Måndagen den 14 november 

13.00 Lunch för inbjudna talare 

13.45 Registrering 

14.30 Välkommen till Åland! Om landskapsregeringens arbete med FN-konventionen, barn och ungdomar 
Wille Valve, Ålands social- och hälsovårdsminister.

14.40 Praktisk information. Moderator Emelie Weski presenteras.

14.45 Status för Nordens implementering av UNCRPD och rekommendationer från FN:s kommitté för barnets rättigheter  
Jan Tøssebro, professor på Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim – Norge 

15:30 Kommentarer från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 
Ellen Calmon, ordförande i Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) och ledamot i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 

15:45 Fika med frukt

16:00 Från konvention till lokal nordisk verklighet 

 • 16:00 Danmark: Storstad med strategi för barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer
  Vibeke Riis, chef för Borgercenter Handicap på Köpenhamns kommun
   
 • 16:30 Åland: Rädda Barnens kurser för kommunanställda om implementering av barnkonventionen 
  Marika Harju, tfo. barnkonventionsansvarig på Rädda Barnen Åland
   
 • 17:00 Färöarna: Ett måttanpassad system för barn med autism och deras familjer 
  Doris Bjarkhamar, enhetschef på Socialdepartementet
   
 • 17:30 Frågor och svar

 
17:45 Fika med sötsaker 

18:00 Delaktighet och medverkan: Ungdom med funktionshinder som resurs i samhället 
Nina Cheesman Pallesen, sekretariatschef i Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH) – Danmark 

Fie Suryaninoff, vice ordförande i SUMH - Danmark 

18:20 Delaktighet och medverkan: Universell utformning, assistans och diskrimineringsskydd påverkar ungdomars möjligheter 
Björn Häll Kellerman, styrelseordförande i Unga rörelsehindrade – Sverige 

18:40 Delaktighet och medverkan: Delaktighetsmodeller för ungdomar inom hälsosektorn
Camilla Lyngen , styrelseordförande i Unge funksjonshemmede – Norge 

19:00  Frågor och svar

19:15  Slut för dagen  

20:00 Middag 

DAG 2 – Tisdagen den 15 november 

08:30 Funktionshindersperspektiv på Nordiska ministerrådets nya barn- och ungdomsstrategi 

Georg Henrik Wrede, ledamot i Nordiska barne- och ungdomskommittén (NORDBUK) och direktör för ungdomsarbete och -politik på Undervisnings- och kulturdepartementet – Finland 

08:45 Parallella miniseminarier 1 

1A. Ungdomar, sexualitet och funktionshinder
Mari Morken, politisk sakkunnig och projektledare för ungdomshälsa på Unge funksjonshemmede – Norge 

Kim Stemle Rasmussen, specialkonsult för sexualitet och funktionshinder på SUMH – Danmark 

Unge funksjonshemmede och SUMH presenterar organisationernas olika sätt att arbeta med sexualitet och funktionshinder. Unge funksjonshemmede har precis påbörjat tre olika projekt om ungdomar med funktionshinder och sexualitet, varav ett med LHBT-perspektiv. SUMH arbetar sedan 2010 med de två stora projekten ”Seksualpolitik på specialskoler” och ”Ligelyst”. Presentation och debatt. 

1B. Uppföljning vid övergång till utbildning och arbetsliv 
Elin Kjelstadli Hatlestad, rådgivare på Likestillingssenteret – Norge

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens Välfärdscenter 

Hur upplever ungdomar med funktionshinder barriärer och diskriminering som påverkar hur de tänker om sina framtidsmöjligheter? Vilka åtgärder behövs för att röja undan hinder för att välja rätt utbildning? Rapporten Barrierefrie utdanningsvalg från Likestillingssenteret och Østlandsforskning i Norge presenteras och diskuteras. 

I projektet Unga in i Norden har fokus varit på ungdomar från 16 till 29 år som på grund av psykisk ohälsa kan få problem att slutföra sin utbildning, skaffa jobb eller behålla sin anställning. Inom projektet har olika kunskapssammanställningar och rapporter med nytt empiriskt underlag publicerats. Policy-rekommendationer från projektet samt riktigt bra verksamheter som kan inspirera andra som arbetar med denna heterogena målgrupp i Norden kommer att presenteras och diskuteras. 

10:00 Paus med frukt 

10:15 Parallella miniseminarier 2 

2A. Sällsynt och självständig – Övergången till vuxenlivet när man har en sällsynt diagnos 
Mari Morken, politisk sakkunnig och projektledare för ungdomshälsa på Unge funksjonshemmede – Norge 

Ungdomar med sällsynta diagnoser är i en särställning genom att många behöver assistans och tjänster från olika delar av välfärdssektorn, ofta samtidigt. Hur är det att växa upp, bli vuxen och självständig på insidan av välfärdssystemen? Hur tas ungdomars rättigheter till vara i mötet med hälsotjänster och sjukvård? Unge funksjonshemmede presenterar resultat och reflektioner från projektet "Sjeldan kunnskap – Sjeldan organisering”. Presentation och möjlighet att ställa frågor. 

2B. Möjligheter till en aktiv fritid  
Karen Vestergård Jacobsen, frivilligkoordinator och projektledare på SUMH – Danmark

En workshop om hur ett stärkt inkluderingsfokus inom fritidsområdet kan uppfylla barns och ungdomars rätt till en aktiv fritid. På workshopen presenterar SUMH metodiska erfarenheter med fritidsguidning, ”foreningssupervision” och föräldrasamarbete. Debatt om civilsamhällets roll och möjligheter att stödja fritidsinkludering. 

11:15 Fika med kaffe och frukt 

11:45 Hur kan rättigheterna i FN:s barnkonvention verkliggöras för barn och ungdomar med funktionshinder? 
Janna Törneman, socionom och utredare på Barnombudsmannen – Sverige

12:30 Konventionen har ratifierats. Vad nu, Finland? 

Amu Urhonen, ordförande i Tröskeln rf – Finland

12:45 Uppsummering och vägen framåt

Moderator Emelie Weski i samtal med Anna Dahlberg, gruppledare för funktionshinderfrågor på Nordens Välfärdscenter och föreläsare från parallellseminarier

13:00 Lunch

Senast uppdaterad

2016-11-11

Nyckelord

 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet