English page Verkkosivu suomeksi

Preliminärt program

Preliminärt program för seminariet Fri rörlighet och funktionshinder 2016. Arrangemanget äger rum 3 november i Köpenhamn.

Öresundsbron på natten

Se vår livesändning från seminariet här.

Moderator: Ted Bergdahl

14.00 Hur främjar Norden fri rörlighet för alla?
Inledningsanföranden av:

  • Anne Berner, minister för nordiskt samarbete, Finland
  • Stina Sjöblom, ordförande för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 2016
  • Janus Tarp, funktionshindersorganisationernas företrädare i arbetsutskottet 2016 för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder


14.30 Hur främjas jämlikhet genom studenters mobilitet i Norden
Kjetil Knarlag, Universell vid NTNU i Norge, presenterar resultaten från det nordiska projektet "Equity in student mobility in Nordic Higher Education". Projektet har en utvecklande karaktär och avslutas i september 2016. Både forskning och praktiska miljöer innefattas inklusive intervjuer med studenter.

Följande frågor behandlas inom projektet:

  1. Vad utgör enligt studenter med funktionsnedsättning ett framgångsrikt och meningsfullt studentutbyte?
  2. Hur kan det nordiska samarbetet öka studentrörligheten och bidra till nödvändiga stödåtgärder för att göra studentutbytet framgångsrikt?
  3. Vilka är de största hindren för nordisk rörlighet för studenter med funktionsnedsättning?
  4. Vilka är de främsta förespråkarna för nordisk rörlighet för studenter med funktionsnedsättning?

15.00 Ökad tillgänglighet genom harmonisering av byggregler i Norden?
Ewa Krynicka Storskog, Boverket i Sverige, presenterar slutsatserna i projektet där byggmyndigheterna från alla nordiska länder samt Åland har medverkat.

15.30 PAUS

15:45 Diskussionspanel: Hur kan Norden förbättra den fria rörligheten för alla, oavsett funktionsförmåga?
Siv Fridleifsdottir, Välfärdsministeriet i Island och medlem i Gränshinderrådet
Synne Lerhol, Generalsekreterare Unge funksjonshemmede i Norge
Anna Sophie Liebst, Hallå Norden Sverige
Mona Truelsen, projektledare Nordic Innovation
Kjetil Knarlag, projektledare Universell i Norge
Ewa Krynicka Storskog, arkitekt Boverket i Sverige
Pyry Niemi, ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling
Jenny Nilsson, konsulent vid Danske Döves Landsforbund
Bengt Morten Wenstøbs, medlem i Nordiska rådets utskott för välfärd 

16.30 Kaffemingel

Detta seminarium arrangeras i samarbete mellan Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Gränshinderrådet, Hallå Norden och Norden i Fokus.

Senast uppdaterad

2016-10-31

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet