English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt expertnätverket om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder

Den 1 november 2016 hade det nordiska expertnätverket för implementering av FN-konventionen sitt andra möte i Köpenhamn. Den här gången låg det i samband med ett möte för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Fokus låg som tidigare på att få till ett erfarenhetsutbyte och deltagarna uppdaterade varandra om vad som är aktuellt i respektive land och självstyrande område. Intresse av och tema för ett nordiskt side event i samband med statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i juni 2017 diskuterades.

Länderna är intresserade, men hur involverade länderna blir beror även på beslutet om tema. Den här dialogen fördes också tillsammans med representanter från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Funktionshindersrådet). Beslut om ett eventuellt nordiskt side event fattas av Norge, som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2017.

På eftermiddagen fick expertnätverket och representanter från Funktionshinderrådet en presentation av Lisa Murto från föreningen Tröskeln i Finland. Hon berättade dels om sina egna erfarenheter från att delta i Finlands delegation för mänskliga rättigheter samt om organisationens projekt för att göra personer med kognitiva svårigheter medvetna om sina rättigheter. Projektet syftade också till att utbilda personal som arbetar med dessa personer i samarbete med personerna för att förbättra möjligheterna för varje enskild individ att kunna påverka sin vardag.

Senast uppdaterad

2017-01-10

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet