English page Verkkosivu suomeksi

Pohjoismainen kuurosokeuspäivä 2017 – tiivistelmä

  • Funktionshinder
  • Finland
sep
2017
7

Syyskuun 4. päivä järjestettiin Pohjoismainen kuurosokeuspäivä 2017 Aalborgissa Tanskassa. Mukana oli 125 osallistujaa, jotka saivat tutustua tuoreisiin tutkimustuloksiin, kehittää osaamistaan ja vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

Kuurosokeusalan pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Koska kussakin maassa on varsin vähän tämän alan työntekijöitä, on tärkeää kehittää ja levittää tietoa yhdessä ja yhteisvoimin. Aalborgissa järjestetty Pohjoismainen kuurosokeuspäivä tarjosi tilaisuuden tutustua tuoreisiin tutkimustuloksiin, kehittää osaamista ja vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegoiden kanssa. Päivän tarkoituksena oli kannustaa jatkamaan hyvää yhteistyötä. 

Tilaisuus oli suunnattu ammattilaisille, tutkijoille, virkamiehille ja poliitikoille, jotka joutuvat tekemisiin kuulonäkövammaisten tai kuurosokeiden kanssa. 125 osallistujan joukossa oli sekä pitkään alalla toimineita että vasta alalle tulleita. Tilaisuudessa oli suomen ja islannin tulkkaus.

Uuden tutkimustietokannan esittely

Moa Wahlqvist Ruotsin kuurosokeusalan kansallisesta osaamiskeskuksesta NKCdb:sta esitteli konferenssissa keskuksen uutta tutkimustietokantaa ja sen käyttömahdollisuuksia. Moa Wahlqvist on lääketieteen tohtori vammaistutkimuksen alalta ja jakaa työaikansa Örebron yliopiston tutkijanviran ja NKCdb:n T&K-koordinaattorinviran kesken. 

 Moa Wahlqvistin mukaan monissa resurssikeskuksissa tarvitaan kipeästi helposti saatavilla olevia, tietoon ja näyttöön perustuvia artikkeleita. Sen vuoksi NKCdb ryhtyi miettimään, miten tutkimus voitaisiin tuoda organisaatioiden ulottuville, niin että niillä olisi aina käytettävissään paras olemassa oleva tieto. Se lähti kehittelemään yhdessä Örebron audiologisen tutkimuskeskuksen kanssa uutta tutkimustietokantaa kuurosokeusalan julkaisuista. 

Nyt tietokanta on lanseerattu, ja tutkimuskooste on NKCdb:n verkkosivuilla. Tietokanta sisältää tällä hetkellä 3 500 artikkelia, jotka on koottu käymällä järjestelmällisesti läpi yhdeksän kansainvälistä tutkimustietokantaa. Artikkelit on ryhmitelty seitsemääntoista luokkaan, joita ovat esimerkiksi diagnoosi ja demografia, genetiikka, arviointi ja diagnostiikka, kognitio, työ ja toiminta sekä vapaa-aika. Hakuja voi tehdä kuhunkin kategoriaan. Tietokanta pidetään ajan tasalla päivittämällä se kerran vuodessa. Kevään 2017 päivityksessä siihen lisättiin 250 artikkelia. 

Moa Wahlqvist korosti, että tietokanta on elävä hanke ja että hakumahdollisuuksia saatetaan aikaa myöten parantaa.  

Tässä on kuvia ja otteita muista päivän aikana kuulluista esitelmistä.

 

 

Berit Berg

Kaksin verroin haavoittuva | Berit Berg, joka toimii professorina Norjan luonnontieteellisen yliopiston NTNU:n sosiaalityön ja kansanterveystieteen laitoksella, piti päivän ensimmäisen luennon, joka käsitteli vammaisuutta ja maahanmuuttajia.

 

Hanna Birkbak Hovald

Ikääntyneet kuulonäkövammaiset ja mielenterveys  |  Hanna Birkbak Hovaldt Kööpenhaminan yliopiston psykologian laitokselta piti luennon ikääntyneistä kuulonäkövammaisista ja mielenterveydestä. 35 prosentilla kuurosokeista on amerikkalaisen tutkimuksen mukaan masennusoireita. 

 

Eija K. Lundqvist and Jenny Näslund

Taktiilikielisyys  |  ”Tartu siihen, mistä lapsi on kiinnostunut ja mihin hän itse tekee aloitteita. Silloin lapsi on vastaanottavaisimmillaan jatkamaan kommunikaatiota”, sanoi Jenny Näslund, joka yhdessä Eija K. Lundqvistin kanssa piti seminaarin taktiilikielisyydestä syntymästään kuurosokeilla lapsilla. Kumpikin on mukana pohjoismaisessa taktiilikielisyysverkostossa. 

 

Hans-Erik Frölander

Kognitio ja synnynnäinen kuurosokeus  | ”Esteet ylitetään sosiaalisen ympäristön tarjoaman tuen avulla, mahdollisuudet tuodaan näkyviin ja luodaan edellytykset kognitiiviselle kehitykselle.” Hans-Erik Frölander, kognitioverkoston entinen koordinaattori, kertoi kognitiosta ja syntymästään kuurosokeista. Kirsten Costain kävi sen jälkeen lyhyesti läpi tämän alan teoreettiset puitteet. 

 

audience

Teoria käytännössä  | Eline Falch Meelhus ja Camilla Tostrup Lyngar esittelivät seminaarin päätteeksi, miten he hyödyntävät työtovereidensa kanssa käytännössä teoriaa nostaakseen esille mahdollisuuksia ja luodakseen edellytykset kohtaamiensa oppilaiden kognitiiviselle kehitykselle. 

 

 

Suurkiitokset kaikille mukana olleille!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet