English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk dag om dövblindhet 2017

  • Funktionshinder
sep
2017
6

Den 4 september var det dags för Nordisk dag om dövblindhet 2017 i Ålborg. De 125 anmälda deltagarna kunde under dagen ta del av nya forskningsresultat, kunskapsutveckling och utbyta erfarenheter med andra nordiska kollegor.


Inom dövblindområdet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans nordiskt. Då relativt få personer arbetar inom området i respektive land är det viktigt att tillsammans, med gemensamma krafter, utveckla och sprida kunskap. Under Nordisk dag om dövblindhet i Ålborg fanns möjlighet att ta del av nya forskningsresultat, kunskapsutveckling och byta erfarenheter med andra nordiska kollegor. Syftet med dagen var att inspirera till fortsatt gott samarbete. 

Evenemanget riktade sig till praktiker, forskare, myndigheter och politiker som kommer i kontakt med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. De 125 deltagarna bestod både av personer med lång erfarenhet liksom de som precis börjat arbeta inom området. Under dagen erbjöds tolkning till finska och isländska.

Presentation av ny forskningsdatabas

Under konferensen presenterade Moa Wahlqvist från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCdb, deras nya forskningsdatabas och hur den kan användas i praktiken. Moa Wahlqvist är MD i handikappvetenskap och delar sin arbetstid mellan en forskartjänst på Örebro universitet och sin roll som FoU-samordnare på NKCdb. 

 Enligt Moa Wahlqvist finns det inom många verksamheter ett stort behov av lättillgängliga kunskaps- och evidensbaserade artiklar. Därför började NKCdb fundera över hur man kan göra för att hjälpa olika organisationer att få tillgång till bästa tillgängliga kunskap genom att göra forskning mer tillgänglig. Tillsammans med Audiologiskt forskningscentrum i Örebro så utvecklades planer på att etablera en ny forskningsdatabas för vetenskapliga publikationer inom området dövblindhet. 

Nu är databasen lanserad och forskningsöversikten återfinns på NKCdbs webbplats. Den innehåller idag över 3500 artiklar som alla tagits fram genom att systematiskt söka igenom nio olika internationella forskningsdatabaser. Artiklarna är sorterade i 17 olika sökbara kategorier som till exempel diagnos och demografi, genetik, bedömning och diagnostik, kognition, arbete/sysselsättning och fritid. Databasen uppdateras en gång per år vilket säkerställer att den är aktuell. I den senaste uppdateringen under våren 2017 så tillkom 250 nya artiklar. 

Moa Wahlqvist poängterade att databasen är ett levande projekt och att till exempel sökmöjligheter kan komma att utvecklas med tiden.  

Här följer ett urval av bilder och utdrag från övriga presentationer som hölls under dagen. 

Berit Berg om att vara dubbelt sårbar

Dubbelt sårbar |  Berit Berg, professor vid Institutet för socialt arbete och hälsovetenskap NTNU, höll i den första föreläsningen som handlade om funktionsnedsättningar och invandrare. Inom kort kommer vi publicera en intervju med Berit Berg på nordicwelfare.org. 

Hanna Birkbak Hovaldt, Institutet för psykologi vid Köpenhamns universitet

Äldre dövblinda och psykisk hälsa  |  Hanna Birkbak Hovaldt, Institutet för psykologi vid Köpenhamns universitet, höll ett seminarium om äldre med dövblindhet och psykiska hälsa. 35 procent av de med dövblindhet upplever symptom på depression, enligt en amerikans studie. Resultaten från Hannas forskning följer vi upp under 2018. 

Eija K. Lundqvist om taktil språklighet

Taktil språklighet  |  "Fånga upp vad barnet är intresserad av och tar initiativ till. Då är barnet som mest mottaglig för vidare kommunikation" sa Jenny Näslund som, tillsammans med Eija K. Lundqvist, höll i ett seminarium om taktil språklighet hos barn med dövblindhet. De båda kommer från det nordiska nätverket om taktil språklighet. 

Hans-Erik Frölander under seminarium om Kognition

Kognition och medfödd dövblindhet  |  "Hinder tar man sig över med stöd från sin sociala omgivning, synliggör potential och skapar förutsättningar för kognitiv utveckling"‬. Hans-Erik Frölander, tidigare samordnare för kognitionsnätverket, berättade om kognition och medfödd dövblindhet. Därefter hade Kirsten Costain en kort genomgång av teoretiska ramar inom detta område. 

Teori i praktiken - publik vid seminarium på Nordisk dag för dövblindhet 2017

Teori i praktiken  | Eline Falch Meelhus och Camilla Tostrup Lyngar avslutade seminariet med att presentera hur de praktiskt använder teorin tillsammans med sina kollegor för att kunna synliggöra potential och skapa förutsättning för kognitiv utveckling hos de elever som de möter. 

 

Stort tack till alla som deltog under dagen!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet