English page Verkkosivu suomeksi

Patienter med alkoholproblem inom somatiska vården

Här kan du hitta material som har producerats i samband med Nolom-projektet. Du kan hitta artiklar, rapporter och material som vi hoppas kan inspirera dig i ditt arbete!

Stavanger universitetssjukhus var det första sjukhuset i Norge med egna så kallade ruskonsulenter. De arbetar inom somatiska vården för att nå patienter med riskfyllda alkoholvanor.

Läs vår rapport "Lokalt nytänkande inom missbruksvård" för en beskrivninga av verksamheten och för en checklista på hur ruskonsulenterna arbetar och fördelar arbetet med sjukvårdspersonalen.

Senast uppdaterad

2016-06-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet