English page Verkkosivu suomeksi

Unga med missbruksproblem

Här kan du hitta material som har producerats i samband med Nolom-projektet. Du kan hitta artiklar, rapporter och material som vi hoppas kan inspirera dig i ditt arbete!

UngMap-undersökningen kan användas för att kartlägga ungas trivsel

UngMap består av en uppstättning frågor som täcker ungas psykiska och sociala problem. UngMap används inom missbruksbehandlingar som screeningmetod och för att kartlägga ungas trivsel.

På Center for Rusmiddelforsknings (Aarhus universitet) webbplats kan du läsa mer om metoden, om hur den används och även ladda ner frågorna.

 

Läs mer om metoden:

Pedersen, M-U., Frederiksen, K. & Pedersen, M. (2013): UngMap. Resultater fra den na­tionale stikprøveundersøgelse 2014. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

 

Ladda ner enkäten (på danska).

Senast uppdaterad

2016-06-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet