English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinder

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur. Vi arbetar för att bidra till implementeringen i Norden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle.

 • Vi arbetar för att underlätta kunskapsutväxling mellan olika nordiska miljöer och initiera gränsöverskridande samarbete. Det sker exempelvis genom projekt, nätverk, arbetsgrupper och seminarier. Om nätverk
 • Vi erbjuder utbildningar och service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet. Om dövblindområdet
 • Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och det arbetet är nära länkat till övrigt arbete inom området.
  Om rådet för nordiskt samarbete
 • Vi delar också ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshindersorganisationer i Norden och närområdet. Om stödordningens bidrag

Alla de nordiska länderna och självstyrande områdena i Norden har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuella projekt

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Projekt

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur.

Ländernas nationella strategier

  DANMARK Danmarks nationella handlingsplan beslutades av regeringen 2016 och arbetet kommer att pågå mellan 2016-2018. Social- og[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • From Equal Rights to Equal Possibilities

  2017-09-06

  This report has been prepared by the Nordic Welfare Centre (NVC), based on the Second Nordic Expert Semin[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

  2017-08-29

  Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Fra like rettigheter til like muligheter

  2017-07-06

  Denne rapporten er utarbeidet av Nordens velferdssenter (NVC) på grunnlag av Det andre nordiske[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet