English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården - NoLoM

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) avslutades hösten 2016. NoLoM var ett jämförande forsknings- och utvecklingsprojekt om missbruksbehandling på lokal och regional nivå. Syftet har varit att skapa innovation och utveckling i missbruksvården.

Kvinna med rödvin 
Den ökade konsumtionen av rusmedel har satt större press på missbruksvården, samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I alla nordiska länder har man ställt sig frågan hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre.

I projektet har man jämfört och kartlagt organisering, utformning och resultat av tjänster i fyra nordiska kommuner (Århus, Stavanger, Umeå, Helsingfors/Esbo).

I forskningsdelen av projektet ställdes frågor om vilka effekter dagens system har på folkhälsan och välfärden. Hur kan man organisera och utveckla tjänsterna i kommunerna för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten?

Målet med projektet

Syftet har varit att jämföra de lokala lösningarna och verka för god praktik inom ramen för olika nationella och regionala villkor. Målet är att utvecklingen av behandlingssystem i framtiden styrs mera av kunskap än av redan etablerade institutioner, problemdefinitioner, traditioner eller tillfälligheter.

Projektet uppdelades i tre delprojekt som fokuserade på följande målgrupper:

  • Unga personer i 16-17 års åldern med ett omfattande missbruk
  • Personer med dolt alkoholmissbruk
  • Klienter som avbryter substitutionsbehandling
Kerstin Stenius

Sidansvarig

Kerstin Stenius

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +358-40 060 4320

Senast uppdaterad

2017-04-26

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet