English page Verkkosivu suomeksi

Dövblindverksamhet

Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet ska främja lika möjligheter och deltagande i samhället för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.

 • Uppdraget omfattar utbildning, utvecklingsarbete, initiering och koordinering av gränsöverskridande arbete mellan nordiska dövblindverksamheter och organisationer. Vi vill också stärka europeiskt och internationellt samarbete.

 • De nordiska utbildningarna och evenemangen ska komplettera nationella utbildningar inom dövblindområdet.

 • En viktig uppgift är att samordna utveckling och förmedling av kunskap i Norden genom projekt, arbetsgrupper, seminarier och nätverk. Nätverken har som uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskap.
  Här är våra nuvarande nätverk:
  Kognitionsnetværket

  Nordisk CHARGE netværk
   
  Nätverket Taktil språklighet 
  Kommunikativa relationer

Nordisk dag om dövblindhet  

Den nordiska dagen anordnades i anslutning till European conference on Deafblindness i september 2017.
Arrangemangen hölls i Ålborg, Danmark.

Moa Wahlqvist, Medicine Doktor i Handikappvetenskap, beskriver hälsa hos personer med Usher syndrom.

Hon adresserar vikten av att förstå Usher syndrom från ett biologiskt, psykologiskt och socialt förhållande-perspektiv.

Se hela klippet i spelaren ovan.


Följ oss på Faceboook

Maria Creutz

Sidansvarig

Maria Creutz

Projektledare/seniorrådgivare

+46-73 517 20 31

Senast uppdaterad

2017-05-11

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet