English page Verkkosivu suomeksi

De nordiska ländernas rapportering till FN

  • Funktionshinder

När ett land har ratificerat, juridiskt ställt sig bakom, konventionen påbörjas processen för rapportering om hur landet lever upp till vad som står i konventionen.

Två år efter ratificering lämnar landet in en första rapport om vad landet har gjort för at FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli verklighet.

Samtidigt ges civilsamhället, och då särskilt funktionshinders-organisationerna, möjlighet att skriva så kallade skugg-rapporter.

Efter rapportering får landet en tid för granskning av FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Landet får en lista av kommittén om områden som kommittén önskar veta mer om vid ett förhör som genomförs hos FN i Genève.

En tid efter förhöret får landet en rad sammanfattande observationer om vad landet ska fokusera på att förbättra till nästa rapportering. Där anges också när nästa rapportering ska ske.

Danmark, Färöarna och Grönland

 

Sverige

 

Norge

Norge väntar på att få en bestämd tid för granskning.

 

Finland och Åland

Lämnar sin första rapport juni 2018.

 

Island

Lämnar sin första rapport i augusti 2018

Senast uppdaterad

2017-06-01

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet