English page Verkkosivu suomeksi

Vi är projektets styrgrupp

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Den nordiska gruppen för projektet "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund" har sammanträtt två gånger under 2015.

Sex personer från styrgruppen uppställda framför en stor samisk flagga.

Styrgruppen består av personer från Samerådet, Saminuorra, samarbetsorganisationer för personer med funktionsnedsättning, personer med samisk bakgrund och egen erfarenhet av funktionsnedsättning samt representanter från Nordens Välfärdscenter och Bufdir, Barne-, ungdoms-, och familiedirektoratet i Norge. Under 2015 har medlemmarna i styrgruppen träffats två gånger, en gång på Senter for samiske studier (SeSam) i Tromsö och en gång på Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum.

Styrgruppens medlemmar

Ara Aikio Sakkunnig samer och funktionshinder - Finland
Asbjørn Andersen Sakkunnig samer och funktionshinder - Norge
Christin Ormhaug Marsh

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Ersättare för Karen Sofie Petersen) 

Inga Lisa Axman Sara Saminuorra
Karen Sofie Petersen Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Sara Marit A Gaup Samerådet/Saami Council
Ulrika Krook Sakkunnig funktionshinder och minoriteter - Finland

Senast uppdaterad

2017-03-29

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet