English page Verkkosivu suomeksi

Vammaiset henkilöt saamelaisella taustalla

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Pohjoismainen hyvinvointikeskus sai Bufdirilta toimeksiannon koordinoida pohjoismaista yleisprojektia, jonka tavoitteena on selvittää minkälaiset saamelaistaustaisten vammaisten henkilöiden elinolot ovat verrattuna muuhun väestöön.

Samisk flagga Eanet dieđut prošeavtta birra

Svensk flagga Information om projektet

Storbritanniens flagga Information about the project

Yleistietoa projektista

Samisk flaggaProjektin tavoitteena on kartoittaa olosuhteet muun muuta työpaikoilla, koulutuksessa, asumisessa ja terveyteen liittyvissä asioissa sekä yksittäisissä maissa että koko ryhmää katsottuna. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävänä on luoda rahoitusedellytyksiä kansallisille tutkimushankkeille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Tutkimushankkeet saavat mielellään olla sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset.

Pohjoismaisen projektin tuloksilla on tarkoitus luoda hyvät edellytykset tehdä poliittisia päätöksiä muun muassa henkilöiden oikeuksista ja julkisista palveluista. Hankkeen tehtävänä on myös selvittää, miten maat toteuttavat vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimusta ja miten tätä työtä voidaan seurata myös tulevaisuudessa.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus koordinoi tutkimuksia

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävänä on koordinoida sekä yhteensovittaa kansalliset tutkimukset. Tärkeä osa tätä työtä on juurruttaa tutkimukset laajasti saamelaisiin ympäristöihin ja huolehtia siitä, että tulokset ovat hyödyllisiä saamelaisessa kontekstissa. Pohjoismainen hyvinvointikeskus kokoaa tulokset ja vastaa tulosten viestimisestä.

Hanke käynnistyi syksyllä 2014 ja kestää vuoteen 2017 loppuun.

Projektin taustakuva

Tiedot saamelaistaustaisten vammaisten elinoloista ovat puutteelliset. Lisäksi tietoa henkilöiden edellytyksistä osallistua yhteiskuntaelämään ei ole riittävästi, koko Sápmin alueella. Näin todettiin norjalaisen lasten-, nuorten- ja perhejärjestö Bufdirin (Barne- ungdoms- och familiedirektoratet) raportissa, joka käsitteli kehitysvammaisten henkilöiden elinoloja.

Bufdir antoi tämän takia vuonna 2013 Pohjoismaiselle hyvinvointikeskukselle toimeksiannon tehdä esiraportin vammaisista henkilöistä, joilla on saamelaistausta. Samalla Pohjoismainen hyvinvointikeskus teki ehdotuksen pohjoismaisesta yleisprojektista. Esiprojektin tuloksena syntyi ruotsinkielinen raportti "Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund" joka vahvistaa tiedon puutteet, muun muassa tutkimussaralla.

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Raportti Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund vuodelta 2014

Bufdir – kotisivu

Senast uppdaterad

2017-03-31

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet