English page Verkkosivu suomeksi

Både privat och offentligt våld måste minska

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Studier som finns pekar på att 80 procent av kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld någon gång i sitt liv. Det finns få studier som handlar om män med funktionsnedsättning men situationen är alarmerande även för dem. Därför är temat för Nordic Day 2014, Violence against persons with disability – to prevent, recognize and respond, så viktigt.

Det menar Theresia Degener, professor I juridik och studier kring funktionsnedsättning, och en av talarna vid årets Nordic Day.

- De som bor på institution utsätts för extra stor risk, säger hon, kanske därför att det är svårt att upptäcka missförhållanden när det saknas utomstående. Det här gäller framför allt personer med kognitiv och psykosocial funktionsnedsättning.

Tvångslagstiftning kan vara tortyr

Det gäller att göra något åt både det offentliga och det privata våldet. Det offentliga våldet utförs på institutioner, exempelvis vid tvångsbehandling på sjukhus och rehabiliteringscentra helt i enlighet med lagen. Den typen av tvångslagstiftning måste tas bort, menar Theresia Degener och påpekar att FN:s särskilde rapportör om tortyr har klassificerat vissa typer av tvångsbehandling som tortyr.
Även det privata våldet, det som personer med funktionsnedsättning utsätts för hemma eller på gatan, oftast av män, måste minska. Det är kriminaliserat i alla länder men arbetet mot våldet behöver bättre styrning.

- Ett sätt är att informera kvinnor om deras rättigheter, säger Theresia Degener. I många länder saknas informationen och kvinnorna förväntar sig inte att de har de rättigheter som de faktiskt har.

Glöms bort när politiken utformas

Det fysiska våldet är bara en av flera våldsformer, bara en del av våldspusslet. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts ofta både för känslomässigt våld och blir ekonomiskt exploaterade. Trots det glöms personer med funktionsnedsättning ofta bort när politik ska utformas och är också osynliggjorda på andra sätt:

- Till exempel är självförsvarskurser inte tillgängliga för kvinnor med funktionsnedsättning, informationskampanjer inkluderar dem heller inte och polisen vet inte hur de ska agera när offret är en person med funktionsnedsättning, säger Theresia Degener.

Mer information om Nordic Day 2014

Senast uppdaterad

2016-01-18

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet