English page Verkkosivu suomeksi

Integration

  • Integration

Nordens välfärdscenter arbetar bland annat med att stödja de nordiska ländernas arbete med integration av flyktingar och invandrare genom både erfarenhetsutväxling och skapande av ny kunskap. Vi arbetar även specifikt med ensamkommande unga. Här hittar du mer om våra aktuella projekt och arbeten.


  • Nordiskt integrationssamarbete
    Webbplats om integration där du finner aktuell forskning och nyheter inom migrationsområdet.

  • Nyanlända barn och unga i Norden
    Projektet ska identifiera goda exempel på kommuners och andra samhällsaktörers arbete med mottagande och integration av nyanlända barn, unga och familjer i de nordiska länderna.

Senast uppdaterad

2017-05-22

Nyckelord

  • Integration

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet