English page Verkkosivu suomeksi

Trin 1: Vision

Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for hele processen i arbejdet med velfærdsteknologi?

En vision er ganske enkelt en forståelse for, hvorfor vi g��r det. Hvad vil vi gerne opnå med at arbejde med velfærdsteknologi? Hvad er vores mål og ambitioner? Den kan fungere som et dokument til inspiration, men det er vigtigt, at den ikke er en strategi eller en "forretningsplan", og den skal ikke forklare, hvordan disse mål og ambitioner skal nås. En vision er vigtig, da det er vanskeligt at nå en ambition, hvis du ikke først tager dig tid til at definere den. En god vision kan fungere som vejledning for personale og ledelse, så det sikres, at alle arbejder i den rigtige retning. Den er vigtig for hele processen, da den udtrykker dine ambitioner og centrale begrundelse for at arbejde med velfærdsteknologi, og som sådan bidrager den til flere af følgende procestrin.

Anbefalinger

 

  • Generelt skal man huske på, at ingen vision er bedre end en dårlig vision: Alt for mange visioner er simpelthen lavet fordi "alle har én", hvilket gør dem enten urealistiske eller absurde. Sørg for, at din vision er skræddersyet til at passe til din organisation.
  • Sørg også for, at tænke på helheden. Mange af de nordiske lande har allerede nationale mål for det kommunale niveau inden for velfærdsteknologi, så du skal sørge for, at din vision rummer disse. Derudover er velfærdsteknologi et relativt lille ekspertiseområde, alt imens det dækker mange forskellige fagområder og organisatoriske skel. Overvej, om en vision for velfærdsteknologi er bedre tjent med at optræde i kombination med andre overordnede dagsordener - f.eks. innovation - for at sikre en organisation med bred forankring.
  • Tilsvarende skal du, hvis din kommune har en overordnet vision eller bare et samlet sæt værdier eller ambitioner, huske at sikre, at din vision inden for velfærdsteknologi matcher disse for at sikre kontinuitet og undgå forvirring.

 

Retningslinjer baseret på erfaring

En vision er individuel, baseret på de værdier, som er vigtige for dig. Den er også klart og utvetydigt formuleret. Selv om den skal være ambitiøs, er det vigtigt, at den også er realistisk, når man tager din position på markedet i betragtning, samt de ressourcer, du har til rådighed.

En vision for velfærdsteknologi opnår gyldighed, hvis en bred gruppe af interessenter har haft mulighed for at bidrage (såsom ledelse, personale, brugere og pårørende).  Men visionen skal være godkendt og aftalt med politikere og topledelse for at sikre fuld forankring og ejerskab i hele organisationen.

Visionen skal være klar og ambitiøs for at være retningsgivende - men samtidig skal ambitionen stadig være opnåelig, så der sikres fortsat fremdrift (området velfærdsteknologi er stadig nyt, og succes avler succes).

Når du formulerer din vision, skal du have tidsrammen med i din betragtning. En vision for en offentlig myndighed skal tænke fremad og række mindst 3-5 år frem. Medtag ikke tidsspecifikke mål eller aspekter, da dette bedst anvendes i en strategi, men tænk på, om din vision har den rette levetid.

Hvad har en vision betydet for deltagerna i CONNECT

I Lister ser vi "En vision" som en katalysator. At have en vision forener vores fælles indsats inden for vores organisation hen imod et fælles mål. Visionen muliggør og forankrer strategien samt nye tiltag inden for velfærdsteknologi. Derudover letter den den overordnede kommunikation, herunder med politikere og øverste ledelse.

Västerås

Västerås har indtil videre manglet en vision for velfærdsteknologi. Det betyder, at det meste arbejde er udført ad hoc, hovedsageligt initieret af uplanlagte begivenheder som opfordringer til projektfinansiering eller møder med teknologileverandører. Dermed har vi ikke sikret, at indsatsen har været rettet mod de prioriterede behov, og vi har ikke været i stand til at drage fordel af maksimale synergieffekter. Vi anbefaler kraftigt at etablere arbejdet med velfærdsteknologi ved at udarbejde og forankre en vision (og en strategi).

Göteborg

Når man arbejder på at skabe en vision, skærpes diskussionerne og går dybere ind i, hvor vi ønsker at nå hen, for hvem og hvorfor. Sådanne diskussioner genererer kreativitet, deltagelse og konsensus. Når visionen er formuleret, giver det energi og viser retningen for vores fælles indsatser.

Tilgængelige værktøjer

The Danish Agency for Digitalization (Digitaliseringsstyrelsen) tilbyder en skabelon på hjemmesiden (se nedenfor). Hvis du vælger at bruge dette værktøj, bedes du overveje, om din kommunikationsplan skal være separat (som anbefalet af CONNECT - se trin 3). https://www.google.se/?gfe_rd=cr&ei=-vK8VOGrKoq6wQPV6IDgBw&gws_rd=ssl#q=skabelon+vision

Eksempler på visioner fra deltagere i CONNECT

Nedenstående eksempler er medtaget ud fra en simpel tilfældig udvælgelse. Kontakt venligst den enkelte kommune direkte for hele dokumentet eller for yderligere information om deres vision for at arbejde med velfærdsteknologi. (se kontaktliste i publikation).

Aarhus

'Velfærdsteknologi kan øge borgernes tryghed, sikkerhed og mulighed for at klare daglige gøremål og mobilitet i og uden for boligen. Velfærdsteknologi giver dermed øget selvhjulpenhed og bedre livskvalitet for de primære målgrupper som ældre, kronikere og borgere med handicap. Dermed frigøres ressourcer, som kan bruges bedre. Velfærdsteknologi kan ligeledes understøtte læring og trivsel for andre målgrupper.

Forligspartierne ønsker at sætte Aarhus på det velfærdsteknologiske verdenskort ved at:

 

  • Skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima inden for velfærdsteknologi.
  • Aarhus Kommune bliver pioner inden for brug af velfærdsteknologi på alle kommunens serviceområder.
  • Aarhus Kommune giver borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologi i hverdagen.

 

Oulu (uddrag):

I Oulu har vi skabt et komplekst innovativt miljø, som forbinder kommunen med universitetet og hospitalet m.v. Sammen har vi en vision om: "At opnå en effektiv udnyttelse af sundhedsteknologier i en by, hvor borgerne aktivt styrer deres trivsel". Du kan læse mere om dette på www.ouluhealth.fi

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-05-16

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet