English page Verkkosivu suomeksi

Trin 5: Markedsscreening

Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for hele processen i arbejdet med velfærdsteknologi?

Dette trin er tæt forbundet med behovsanalysen. Markedsscreeningen kan både være en grundig s��gning af det eksisterende marked for at se, om et aktuelt produkt kan dække et identificeret behov, men det kan også være en løbende proces, hvor en organisation kan holde sig ajour med og endda blive inspireret af nye innovative produkter.

Et godt kendskab til markedet og hvilke produkter, der har succes eller er "up and coming" inden for forskellige områder af velfærdsteknologi, kan være en inspiration i dit arbejde, men også skabe en bedre og mere informativ evalueringsproces. I stedet for blot at teste den første teknologi, der dækker et behov, eller den med den bedste sælger, vil et godt kendskab til markedet give dig mulighed for at teste et bedre produkt og måske endda teste en række konkurrerende produkter, optimere de indsamlede data og din chance for succes.

Anbefalinger

 • På et overordnet plan skal du huske på, at markedsscreening og markedsdialog kan og ofte vil være en forløber for indkøb, hvorfor alle skal behandles lige, og der skal være en høj grad af gennemsigtighed.
 • I det omfang, dine ressourcer tillader det, anbefales det ikke blot udføre markedsscreeninger i korte intensive tidsintervaller med det formål at finde løsninger til et bestemt identificeret behov. Du skal om muligt prøve at integrere markedsscreeningsprocessen i dit daglige arbejde med velfærdsteknologi - for at opnå en fortsat tilstand af markedsbevidsthed. (For yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette, se afsnittet om retningslinjer).

Retningslinjer baseret på erfaring

På det generelle plan skal du, når du laver en markedsanalyse, hvad enten det er som en integreret del af dit daglige arbejde eller i forbindelse med en intensiv søgning, i første omgang sætte tid af til at præcisere, hvilke standarder og regler, som organisationerne og produkterne i din organisation skal overholde.

Eksempler:

 • Lovgivningsmæssige standarder
 • Interoperabilitet/kommunikation med eksisterende teknologier eller databaser i din organisation o F.eks. nationale regler for datasikkerhed

Hvis din organisation ikke har den nødvendige ekspertise til at bestemme ovenstående, er der hjælp at hente fra de nationale myndigheder, andre kommuner eller specialiserede konsulentvirksomheder.

Integrering af markedsscreeningen i dit daglige arbejde:

 

 • Deltag på relevante udstillinger og konferencer. Opdatér din viden ved at deltage eller selv arrangere relevante udstillinger og konferencer. Hold dig ikke tilbage med at deltage på udstillinger og konferencer i udlandet for inspiration.
 • Skab en åben markedsdialog. Virksomheder skal have let adgang til dedikerede personaleressourcer i din organisation.
 • Det anbefales at arrangere strukturerede og åbne dialogmøder med markedet. Dette kan være på månedlig/kvartalsvis/årlige basis, hvor virksomhederne får mulighed for at fremvise deres nyeste produkter. For at minimere brugen af ressourcer kan dette gøres i samarbejde med nabokommunerne.
 • Etablering af et levende laboratorium eller showroom i din organisation kan også være en god måde at komme i forbindelse med teknologileverandører og høre om deres nye produkter og opdateringer. Husk på, at et levende laboratorium kræver tid og ressourcer, ellers vil det ikke have den ønskede effekt.
 • Det kan stærkt anbefales at etablere et videndelingsnetværk med ligesindede kommuner eller andre samarbejdspartnere såsom hospitaler og universiteter. Udveksling af informationer om nye produkter, brugervenlighed og rentabilitet sparer værdifulde ressourcer.
 • Deltag i eksisterende faglige netværk ved hjælp af sociale medier for at udveksle viden med kolleger fra andre kommuner og sektorer.

 

Intensiv markedsscreening:

 • Skrivebordsundersøgelse: Internettet er ikke opfundet forgæves, brug det til at identificere potentielle løsninger.
 • Samarbejd med klyngeorganisationer på markedet. En nem måde at få adgang til teknologileverandører er igennem markedsspecifikke klynger - organisationerne selv er også nyttige sparringpartnere, når du udfører skrivebordsundersøgelser. (Se f.eks. "metoder og værktøjer").  
 • Gør på samme måde brug af dit videndelingsnetværk af ligesindede kommuner, når du udfører skrivebordsundersøgelser.
 • Vær ikke bange for at kommunikere dine behov til markedet. Dette kan meget vel resultere i, at problemet bliver løst på en måde, du ikke før havde tænkt på.

Hvad har en markedsscreening betydet for deltagerne i CONNECT?

I Odense screener vi løbende markedet for at sikre, at vi kender og bruger en bred vifte af løsninger, hvilket igen øger sandsynligheden for, at løsningerne bliver rentable. Markedsscreening inden for velfærdsteknologi har ført til videndeling på tværs af kommunale afdelinger og faciliteret integrationen af arbejde med ny teknologi i afdelinger, der ikke tidligere havde nogen erfaring med dette.

Helt enkelt øger en grundig markedsscreening sandsynligheden for en vellykket implementering af bæredygtige løsninger ved at matche identificerede behov med den rigtige teknologi.

Metoder og værktøjer

 • I Finland har webportalen, hvor nye indkøb fra offentlige myndigheder annonceres, også en indbygget mulighed for at udarbejde markedsscreening forud for indkøb - for at sikre, at der findes løsninger, der opfylder indkøberens behov. http://www.hankintailmoitukset.fi
 • Metoder og retningslinjer for offentligt-privat samarbejde og dialog: http://www.opilab.dk/viden-om-opi/modeller-og-guidelines/
 • Kommunalt samarbejde og videndeling i Danmark: http://kl.dk/Aktuelle-temaer/Centerforvelfaerdsteknologi/Det-velfardsteknologiske-landkort1/
 • Der er private virksomheder, der leverer IT-platforme til offentlig-privat dialog, hvilket fører til et indkøb (eksempler: www.processio.dk/www.comdia.com )
 • Klyngeorganisationer – (Et eksempel fra hvert land, flere kan findes ved at bruge google):

Danmark

Welfare Tech (http://www.welfaretech.dk/)

Norge

Oslo Medtech, (http://www.oslomedtech.no/)

Sverige

Välfärdsteknologi.se, (http://valfardsteknologi.se)

Finland

FIHTA Healthtech Finland, (http://www.finnishhealthtech.fi/)

Eksempler på markedsscreeninger fra deltagerne i CONNECT

Oulu

I byen Oulu bruger vi OuluHealth Labs til at undersøge nye innovationer og eksisterende teknologier tilgængelige på markedet. Vi har også permanente showrooms på hospitalet og på byens bibliotek: http://ouluhealth.fi/labs/ http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kokeilupiste

Odense

Har erfaring med forskellige tilgange, herunder test institutioner og fremvisninger m.v. På www.odense.dk/cfv har de struktureret måden, virksomheder kan henvende sig til kommunen på. For yderligere information om markedsscreening, kontakt Odense Kommune direkte.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-05-16

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet