English page Verkkosivu suomeksi

Trin 8: Implementeringsmodel

Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for hele processen i arbejdet med velfærdsteknologi?

En implementeringsmodel er en ramme, der er designet til at guide dig igennem en succesfuld implementering. Den indeholder beskrivelser og retningslinjer for de forskellige aspekter og stadier af implementeringsprocessen.

I virkeligheden, og i særdeleshed i CONNECT-processen, går implementering igen i de forskellige trin – vi overvejer implementeringen, når vi udarbejder kommunikationsplanen, behovsanalysen, evalueringsmodellen m.v. Det betyder, at implementeringen skal overvejes igennem hele processen – ikke først efter, at teknologien er blevet købt.

Det siges ofte, at implementeringen udgør 80% af arbejdet, når der indføres ny teknologi, hvorfor det er meget vigtigt at overveje, hvordan hvert af de tidligere syv trin vil påvirke implementeringen, efterhånden som du udarbejder dem. Dette trin skal forsøge at rådgive om, hvad du skal huske, når du starter den faktiske implementering, efter produktet er blevet indkøbt.

Anbefalinger

Udarbejd en grundig implementeringsplan, før du starter, som skal indeholde mål, opgaver, tidslinje og opfølgninger. Du må ikke lave tidslinjen for stram, giv plads til det uforudsete. Husk også at kommunikere planen og arrangere opfølgninger før start.

 • Således er god kommunikation nøglen. Brug din kommunikationsplan (trin 3) godt – og overvej at inkludere en kommunikationsmedarbejder i implementeringsfasen.
 • Sørg for, at din implementeringsplan er rigtigt forankret – på alle niveauer – under de forskellige stadier i planen. Væsentligt: hvem er ansvarlig for hvad på de forskellige organisatoriske niveauer og på de forskellige stadier i implementeringsprocessen.
 • Når du udarbejder implementeringsplanen, skal du bruge din evalueringsrapport (trin 6) og overveje, hvordan påvirkningen af de eksisterende systemer og organisationen bedst styres under implementeringen.
 • Planen skal indeholde en meget klar retningslinje for, hvem der er berettiget til at modtage teknologien. Sørg for, at dette implementeres og forstås af dem, der gennemfører servicevurderingen for den enkelte borger - så den nye teknologi bliver en del af den fremtidige levering af ydelsen.
 • Vær ikke bange for at inkludere teknologileverandøren i planlægningen (og muligvis gennemførelsen) af implementeringen. De kender de stærke og svage sider af produktet, og en meget 'hands-on'- præget tilgang fra leverandørens side kan bidrage til at give personalet en oplevelse af sikkerhed i den indledende introduktionsfase. Hjælp til Implementering kan også være en del af indkøbspakken (se trin 7)
 • Uddannelse er altid en vigtig del af implementeringsplanen. Uddannelse omfatter altid personale – og omfatter ofte borgere og pårørende. Uddannelse af medarbejdere er ikke begrænset til "frontlinjepersonalet", der leverer service, men er også beregnet til dem, der er ansvarlige for vurderingen af servicen.
 • Det anbefales på det kraftigste, uanset størrelsen af din kommune, at etablere formelle netværk mellem medarbejdere, der arbejder med implementering af velfærdsteknologi, så viden kan blive delt og ressourcer blive brugt på en optimal måde.

For eksempel: Odense Kommune har følgende netværk

Borger- og brugerinddragelse

 • Formaliseret samarbejde med ældrerådet - teknologigruppe - vedrørende test og sparring i forbindelse med ny velfærdsteknologi
 • Indsamling af erfaringer via ambassadør-netværk, der er beskrevet senere, i relation til samarbejdet med borgerne om specifikke teknologier
 • Borgerdeltagelse i forskellige projekter

Netværk af decentral ledelse

Dette kan være ledere af decentrale enheder, såsom sygeplejesker i hjemmeplejen eller plejehjem m.v. Den decentrale leders opgave er at støtte implementeringen af strategien for velfærdsteknologi samt bidrage til at fastsætte dagsordenen i organisationen, herunder:

 • Strategisk sparring om implementering af velfærdsteknologi
 • Formidle strategien til ledere, kolleger og medarbejdere
 • Praktisk sparring om nye teknologier (vækst), nye arbejdsprocesser, implementering m.v.

Ambassadør-netværk

Et netværk af medarbejdere på tværs af alle områder. Ambassadørens rolle er at støtte implementeringen af strategien for velfærdsteknologi samt bidrage til at fastsætte dagsordenen i organisationen, herunder:

 • At indtage en aktiv rolle i implementeringsprocesserne
 • At kvalificere initiativer og kortlægge udfordringer inden for området velfærdsteknologi. Være en positiv stemme og partner i forhold til kolleger, borgere og pårørende i forbindelse med velfærdsteknologi
 • Fungere som bindeled mellem kolleger, borgere samt implementering og udvikling

Retningslinjer baseret på erfaring

 • Ved udformningen af mål og opgaver i din implementeringsplan, bør du overveje at gøre dem målbare. At have et klart mål kan hjælpe med at give implementeringsprocessen fokus og retning, hvilket bidrager til effektivitet.
 • Overvej nøje organisationen bag implementeringsplanen. Vælg en ansvarlig projektleder samt en arbejdsgruppe. Dette vil øge ejerskabet og være en hjælp , når implementeringsplanen skal forankres.
 • Sørg for, at der er afsat tilstrækkeligt med tid og ressourcer til uddannelse. At give slip på / komme af med gamle metoder er vanskeligt og kræver en systematisk tilgang. Overvej en model for, hvordan medarbejderne skal uddannes i at bruge den nye teknologi i din implementeringsplan. Husk, at gentagelse er nødvendig, så planlæg opfølgende uddannelse (og husk at medtage disse ting, når du foretager en vurdering af serviceydelsen).
 • Når du foretager implementering i stor skala, skal du kontrollere, at din implementering ikke kolliderer med andre innovationsprocesser eller større ændringer i organisationen.
 • Det er i implementeringsfasen, at din "kommunikationsplan" (trin 3) virkelig betaler sig. Sørg for at indarbejde den i din implementeringsplan.
 • Strukturér en systematisk opfølgning med medarbejdere og afdelinger for at få løbende feedback og evaluering, ikke kun vedrørende uddannelse, men af hensyn til hele implementeringsprocessen.
 • Start den faktiske implementering på de enheder/afdelinger, der først har deltaget i evalueringen. Dette skulle give en lettere og mere positiv start, få bolden til at rulle.
 • Overvej at have en beredskabsplan, en back-up, hvis teknologi, leverandør eller organisation svigter.
 • Din implementeringsplan bør indeholde en plan for fremtidig logistik (opbevaring og transport), teknologiservicering og brugersupport. • Overvej at etablere redskaber til at støtte implementeringsprocessen, nu - og i fremtiden.

Støtteværktøjer kan omfatte:

En visuel implementeringsmodel

Se nedenfor for eksempler fra Sverige og Danmark under afsnittet metoder og værktøjer. En visuel implementeringsmodel er et værktøj, der har en grundlæggende metode til at implementere teknologi - at give de involverede personer en fælles forståelse for processen.

En implementeringslog/implementeringstjekliste

Opret en grundlæggende tjekliste over opgaver og personer, der skal involveres m.v. Denne log/tjekliste kan fungere som grundlag for din implementeringsplan og skal sikre kontinuitet og en struktureret tilgang. For eksempler på implementeringslog/tjekliste, se afsnittet for metoder og værktøjer.

Levende laboratorier

En fysisk lokalitet, hvor teknologier vises og tilgængeliggøres. På denne måde kan medarbejdere og slutbrugere lære mere – eller endda modtage undervisning i et kontrolleret miljø. For eksempler, se afsnittet værktøjer og metoder.

Navngivne testfaciliteter

Særlige institutioner, der får tildelt ekstra ressourcer til at teste teknologier samt overveje den bedste organisation og tilgang til implementering af nye teknologier.

Nem instruktion og vejledning

Dette kan gøres ved at sætte stregkoder (QR-koder) på nye teknologier, som, når de er scannet, viser en lille video over, hvordan man bruger den pågældende teknologi. Det kan være en række webinarer eller lignende løsninger. Disse er eksempler på efteruddannelse af medarbejdere, hvilket er en hjælp til implementeringen.

En specialiseret teknologisupportenhed

En specialiseret enhed, der håndterer support til slutbrugere, det være sig medarbejdere, borgere eller pårørende.

Hvad har en implementeringsmodel betydet for deltagerne i CONNECT?

Odense

En implementeringsmodel giver en struktur som hjælper med at ensarte processen. Den giver en oplevelse af sikkerhed og validitet i arbejdet med at evaluere velfærdsteknologiske produkter og processer.

Metoder og værktøjer

Eksempler på visuelle implementeringsmodeller

Vesterås og Göteborg anbefaler at bruge de ni nedenstående trin som retningslinjer/visuel implementeringsmodel. Det vil også fungere som et godt grundlag for at udarbejde en impelementeringsplan.

Odense bruger nedenstående visuelle implementeringsmodel:

Eksempler på implementeringsvejledninger

 • Odense bruger en "implementeringslog" for at sikre kontinuitet i deres implementeringsprocesser. For at se denne log, besøg www.nordicwelfare.org/connect
 • Lindås bruger en implementeringstjekliste, som også kan findes på ovennævnte hjemmeside.

Eksempler på test beds

 • Det hjælpsomme hjem I Odense: http://www.odense.dk/cfv
 • Oulu Health Lab: www.ouluhealth.fi
 • Mistral Vesterås: http://mistelinnovation.se/
 • Bo Bedre, Göteborg: www.goteborg.se/visionboaldre
 • Agder Living Lab: https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/
 • Se også Nordic Living Lab Alliance: http://livinglaballiance.org/

Nationale implementeringsvejledninger

 • KS/Samveis Norway: Køreplan for velfærdsteknologi: http://www.samveis.no/
 • Swedish National Board of Health, om "Implementering": http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-12
 • Uddannelse i tre trin: National Board of Health in Sweden, om "Implementering"

Eksempler på uddannelse af personele:

For eksempler på, hvordan CONNECT-kommuner uddanner personale og slutbrugere under og efter implementeringen, kan du besøge vores hjemmeside: www.nordicwelfare.org/connect

Eksempler på implementeringsmodeller fra deltagerne i CONNECT

Ovenstående metode kan rekvireres ved direkte henvendelse til Connect-kommuner. Derudover bruger Aarhus og Sydkarelien andre indspirationskilder, som kan findes nedenfor.

Aarhus har lavet en visualisering af deres implementeringsplan; du kan finde et link på vores hjemmeside: www.nordicwelfare.org/connect Aarhus har også et levende laboratorium på Dokk1 i Aarhus City Center, som er åbent til dagligt.

I Sydkarelien bruger og udvikler de god praksis for implementering og innovation igennem en finsk hjemmeside: https://www.innokyla.fi

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-05-16

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet