English page Verkkosivu suomeksi

Trin 9: Effektmonitorering

Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for hele processen i arbejdet med velfærdsteknologi?

Effektmonitorering kan ses som din forsikringspolice, når du arbejder med velfærdsteknologi. Hvis den er installeret korrekt, giver den dig feedback på, hvor godt dine implementerede løsninger arbejder i hverdagen. Dette er primært vigtigt, fordi det at levere velfærdsydelser er en yderst kompleks opgave, der involverer en lang række parametre (personale, organisation, borgere, ledelse geografiske distrikter m.v.).

Hvis nogen af disse parametre ændres over tid, ændres serviceleverancen, og når det sker, skal du være sikker på, at den implementerede teknologi stadig udfører det den skal og det, der er planlagt.

Så det at have et godt system til overvågning af effekten af de implementerede løsninger sikrer, at både kommunen og slutbrugerne fortsat får den kvalitet, du har betalt for.

Ikke mange nordiske kommuner har en særlig plan for effektmonitorering, når de arbejder med velfærdsteknologi. Mange ser det som en del af en god implementeringsproces - at opstille et system, der kontrollerer, at implementeringen har været vellykket.

I CONNECT har vi valgt at gøre "effektmonitorering" til et uafhængigt trin, for at tvinge kommunerne til at overveje, hvad der sker efter en vellykket implementering og hjælpe dem til at sikre, at de rent faktisk får et positivt afkast af deres investering - både hvad angår levering af kvalitet, men også økonomisk.

Husk, at en fordel ikke er rigtigt realiseret, før du med succes har gennemført en bæredygtig forandring. Dette er meget sværere, end det lyder, ligesom det at opgive gamle vaner og arbejdsgange er vanskeligt og ofte tager tid.

Anbefalinger

Da effektmonitorering kræver ekstra ressourcer, skal du sikre politisk og/eller ledelsesmæssige opbakning. Dette kan ske ved at udnytte de indsamlede data som et værktøj til at retfærdiggøre og fremme yderligere investeringer i velfærdsteknologi.

Husk, at effektmonitorering omfatter et tidsperspektiv. Ud fra et kvalitetsperspektiv bør tidsrammen for effektmonitorering være hele levetiden for den pågældende teknologi. Men vi forstår, at der kan være en individuel begrænsning, der gør sig gældende og som afkorter den periode, du foretager effektmonitoreringen (såsom økonomiske eller strategiske valg). Vær opmærksom på, at dine "effektmål" for teknologien også kan indbefatte et tidsperspektiv, der kan have indflydelse på din effektmonitorering.

  • Eksempel: Ved implementering af en ny teknologi, vil det sandsynligvis tage tid, før personalet og slutbrugeren er fuldt fortrolige med den teknologi/nye ydelse, og ligeledes vil det sikkert tage tid, før de nye arbejdsgange og organisationen arbejder effektivt. Der er således sandsynligt, at en ny teknologi ikke fungerer i henhold til dens fulde potentiale fra dag ét, og dette er en ting, der skal tages med i betragtningerne, når du gennemfører effekt effektmonitorering.

Effektmonitorering giver dig ekstra data vedrørende den daglige brug af teknologien. Overvej, hvordan disse data kan bruges fremadrettet - måske kan de forskellige brugsmønstre give informationer til gavn for fremtidige evalueringsprocesser, eller måske kan de endda hjælpe med at optimere din generelle serviceleverance (brug aggregerede, ikke individualiserede data for at undgå lovgivningsmæssige udfordringer).

Retningslinjer baseret på erfaring

Effektmonitorering bør være en del af både din business case og din implementeringsplan. Det bør være klart for alle, hvordan og hvorfor dette trin er nødvendigt, og det bør være synlig tidligt i processen, hvor der arbejdes med den pågældende teknologi.

Fortsat effektmonitorering vil koste både tid og ressourcer, så overvej omfanget af din investering og tilpas effektovervågningen i overensstemmelse hermed. Du kan genbruge metoden fra evalueringsmodellen og skalere den op eller ned i henhold til de individuelle behov.

Når du indsamler data under effektmonitorering, skal du huske at undersøge og medtage de eksisterende datakilder såsom elektroniske patientjournaler med henblik på en billigere og nemmere effektmonitorering. Tilsvarende skal du, når du indsamler data for effektovervågning, sørge for at identificere og udnytte de eksisterende arbejdsgange i stedet for at spilde ressourcer på at skabe nye, specifikke for denne proces.

Valg af parametre til effektmonitorering er meget vigtigt. Vi anbefaler, at du starter med at kigge på dine effektmål for teknologien og den allerede afsluttede teknologievaluering. Dette kan kombineres med input fra slutbrugerne samt det personale, der skal udføre den faktiske effektovervågning.

  • Eksempel: Effektmål kan omfatte fokus på livskvalitet, arbejdsmiljø, økonomiske gevinster eller lignende - brug disse som udgangspunkt for valg af parametre.

Hvis du har indkøbt en ydelse i stedet for blot en fysisk enhed, så husk at inkludere effektmonitorering i denne ydelse (se trin 7 for indkøbsplan). Derudover skal du sørge for at angive, at levering af effektovervågning betyder levering af målbare og brugbare data til kommunen - ikke bare en angivelse af, om ydelsen fungerer eller ej.

Hvad har en effektmonitorering betydet for CONNECT-deltagerne?

Lindås

Effektmonitorering fungerer som en vejledning til at hjælpe med at visualisere, i hvilket omfang, vi har opnået den ønskede effekt af teknologien. Det giver en indikation af, om målene er opfyldt og fortsat bliver opfyldt.

Derudover giver den en indikation af, i hvilket omfang ressourcerne er blevet prioriteret i en smart måde.

Metoder og værktøjer

  • Værktøj udviklet af «KS Veikart for tjenesteinnovasjon»: fase 5, mål for praksis. http://www.samveis.no/metodikken/ny-praksis/
  • e-delegationens "Vägledning I Nyttorealisering" se: http://www.esv.se/contentassets/c9d986d924384ec1be47a207110f94a4/e-delegationen-2014-nyttorealisering-version-2-0-med-bilagor.pdf
  • E-delegationsens "Metod för Utveckling i Samverkan" Se: http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar/metod-for-utveckling-i-samverkan.html
  • For evalueringsmetoder, se CONNECT, trin 6

Eksempler på effektovervågning fra CONNECT-deltagere

Sydkarelia

Bruger Sitra-håndbogen om ledelse i social- og sundhedssektoren. Sydkarelia finder håndbogen nyttig både i relation til evaluering og effektovervågning. Du kan gennemse håndbogen ved hjælp af nedenstående link eller kontakte Sydkarelia for praktiske eksempler: http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Sosiaali_ja_terveyspalveluiden_tietojohtamisen_kasikirja.pdf

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-05-16

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet