English page Verkkosivu suomeksi

Trin 2: Stratagi

Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for hele processen i arbejdet med velfærdsteknologi?

I forbindelse med CONNECT og arbejdet med velfærdsteknologi er en strategi operationaliseringen af din vision. Dette betyder, at din strategi bør være metoden eller planen for, hvordan du kommer til at opnå din vision – en praktisk plan for at realisere dine mål og ambitioner.

Din strategi er et vigtigt redskab, som fordeler dine ressourcer i dine bestræbelse på at opfylde visionen.

Nogle strategier indeholder en kommunikationsplan. I forbindelse med CONNECT har vi adskilt dette i et særskilt trin (se trin 3), for at understrege vigtigheden af en gennemtænkt, omfattende kommunikationsplan. Strategien vil have en direkte indflydelse på alle efterfølgende trin i processen med at arbejde med velfærdsteknologi, så du skal sørge for, at din strategi faciliterer alle disse.

Anbefalinger

  • Sørg for, at tænke på helheden. Alle nordiske lande har nationale strategier, der vil påvirke velfærdsteknologiområdet. Nogle lande har endda meget specifikke strategier rettet direkte mod velfærdsteknologi i kommunerne, herunder specifikke obligatoriske mål. Så sørg for at undersøge de eksisterende nationale strategier (nationale strategier for netop velfærdsteknologi kan findes i afsnittet med eksempler i dette dokument), således at din egen strategi komplementerer disse. For mere information om nationale strategier i dit land bedes du kontakte din nationale sammenslutning af lokale og regionale myndigheder.
  • Når du skriver din strategi, skal du tænke på, at en kommune er en stor og kompleks organisation, og at velfærdsteknologi vil være relevant på tværs af afdelinger og fagområder - fra børn til ældre, fra handicappede til sociale spørgsmål. Sørg for, at din strategi enten er relevant på tværs af disse organisatoriske skel, eller tag på andre måder hensyn til denne potentielle kompleksitet.
  • Overvej, om et samarbejde med ligesindede kommuner eller regioner ville være gavnligt. En fælles strategi kan være en effektiv måde at overvinde manglende ressourcer og/eller erfaringer.
  • Hvis du føler dig usikker på, hvordan du udarbejder og skriver en strategi, er der flere konsulenter med speciale i netop dette område, som kan være til hjælp.

 

Retningslinjer baseret på erfaring

Operationalisér din strategi ved at sætte opnåelige delmål - vær ikke bange for at have flere delmål for hver del af din strategi.

  • Eksempel: Strategierklæring: XX ønsker velfærdsteknologi for at sikre, at XX tilbyder attraktive arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø. Delmål: XX vil tilbyde årlig uddannelse til de ansatte for at optimere deres tekniske kompetencer. Delmål: XX arbejder på løbende at identificere teknologi til at erstatte eller lette gentagne og kedelige opgaver.

En strategi skal ikke mikro-styre din indsats inden for velfærdsteknologi. Man kan med fordel bruge handlingsplaner (fra fælles skabelon) for hvert projekt for at sikre et fælles mål og en fælles indsats. Handlingsplaner kan ikke erstatte en strategi, men fungere som et godt supplement.

Man kan med fordel tilføje et tidselement for at sikre fremdrift på området. Det kan enten være i form af en deadline for bestemte mål (som f.eks. en tre-års-plan), men det kan også være en sætning om, at hele strategien revideres/evalueres årligt.

Overvej, hvordan din strategi kan hjælpe med at integrere processen med at arbejde med velfærdsteknologi i hele din organisation - på tværs af afdelinger og fagområder. (Vær f.eks. opmærksom på ikke at glemme indkøbsafdelingen, juridisk afdeling, IT-afdelingen eller Økonomi og administration)

Tænk på, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte og endda forbedre eksisterende initiativer i hele organisationen.

  • Eksempler: Vigtige kommunale initiativer som "implementering af rehabilitering" eller "fremme af handel og industriudvikling" understøttes let og bliver endda styrket igennem en strategi for velfærdsteknologi.

Værdier og etik er vanskelige størrelser at operationalisere, men de er vigtige for både den interne og eksterne kommunikation.

  • Eksempel: Ved formulering af det etiske fundament og grundværdierne vedrørende velfærdsteknologi for XX, er det absolut nødvendigt at inddrage alle interessenter, især dem, der vil bruge og nyde godt af den nye teknologi.

Overvej, hvordan din strategi kan understøtte og endda fremme en vellykket implementeringsproces (og husk på, at en vellykket implementeringsproces kan involvere komplekse problemstillinger som ejerskab, uddannelse, organisation, støtte m.v.).

Hvad har en strategi betydet for deltagerne i CONNECT?

I Lister har det at have en strategi lettet opgaverne i arbejdet med velfærdsteknologi. Vores strategi har formet den ramme, som vi arbejder indenfor. Vi har nu en fælles forståelse for ikke blot de midler og instrumenter, der står til rådighed, men også for begrænsningerne. Strategien giver os en fælles praktisk retning for vores arbejde.

Västerås har indtil videre manglet en dedikeret strategi for velfærdsteknologi. Ved planlægning og implementering af forskellige aktiviteter, såsom pilotprojekter og opskalering af implementering, har vi søgt om støtte og vejledning i de overordnede mål for det politiske udvalg for de ældre, hvilket har været til nogen hjælp i forbindelse med at tilrettelæggelse og prioritering af indsatsen. Det har også været en vejledning i, hvilke mål, der skal opnås med velfærdsteknologi. Som med visionen anbefaler vi at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at udarbejde et sådant politisk dokument – det vil betale sig senere.

Værktøjer

Skabeloner for strategier varierer meget, og du kan endda have en for din egen pågældende organisation. Vi anbefaler, at du kigger nedenstående eksempler på strategier igennem, for at se eksempler fra erfarne nordiske organisationer.

Den norske sammenslutning af lokale og regionale myndigheder har et værktøj på deres hjemmeside, der kan bruges som inspiration, når du skal udarbejde en strategi for velfærdsteknologi. For mere information, se: www.ks.no/samveis. Bemærk venligst, at dette ikke er en strategiskabelon, men den indeholder meget anvendelig information om forskellige aspekter inden for arbejdet med velfærdsteknologi.

Innovationsdesign kan være nyttigt

Endvidere kan værktøjer beregnet til at designe eller fuldføre innovationsprocesser også være meget nyttige, når der skal skrives en strategi specielt til velfærdsteknologi. Der er flere tilgængelige på nettet, men vores norske samarbejdspartnere har anbefalet følgende to:

N3: (Nyt, anvendeligt og meget brugt). Det er et digitalt værktøj for dem, der ønsker at vide, hvordan man introducerer innovationsmetoder.
N3 består af tre dele:

Den første er kortfilmen "Let go - party of choice", som har en kortfattet præsentation af, hvorfor KS arbejder med innovation.

Den anden er en uddannelsesdel. Den indeholder en introduktion af, hvad innovation er. Derudover introducerer den de fem søjler, som N3-værktøjet er bygget op omkring, og endelig introducerer den et enkelt procesværktøj, kaldet BLT.

Det sidste modul er for dem, som har en særlig idé eller projekt. I trin 3 vil dit projekt blive udfordret igennem en række konkrete spørgsmål. Efter at have afsluttet modulet, kan du downloade et sammendrag og bruge det til at vurdere styrkerne og svaghederne ved din idé eller projekt.

N3: http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/

SLIK: (Systematic management of municipal innovation).

Et digitalt værktøj designet til at fremme og understøtte innovation i kommuner. Produktet er primært pædagogisk og udformet som et spil. Spillet tager brugeren igennem de forskellige trin, hvilket øger brugerens kompetencer og forståelse for, hvad kommunal innovation er, og hvordan det kan udnyttes.

SLIK: http://ksinnovasjon.laboremus.pl/#!div1

Eksempler på strategier fra deltagerna i CONNECT, herunder nationale strategier

Nationale strategier/programmer for velfærdsteknologi

Danmark: http://www.digst.dk/digital-velfaerd
Norge: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#ta-i-bruk-velferdsteknologi-i-kommunene

Kommuner

Nedenfor finder du links til nogle få udvalgte strategier fra de deltagende kommuner. Du er velkommen til at kontakte kommunerne direkte for mere detaljerede oplysninger. Flere eksempler kan ses på vores hjemmeside: www.nordicwelfare.org/connect

Odense

Har en strategi for velfærdsteknologi, sammen med andre vejledende dokumenter. Disse kan ses på www.odense.dk/cfv - for det aktuelle strategidokument, kan du kontakte Odense Kommune direkte (benyt venligst kontaktlisten).

Lister

Det kommunale sundhedssamarbejde mellem de seks kommuner i den norske Lister-region har uploadet deres strategi på deres webside; den kan findes på: http://lister.no/helse/370-helsenettverk-lister

Sydkarelia

Eksote-samarbejdet i regionen Sydkarelia har også formuleret en skriftlig strategi, som kan findes på deres hjemmeside: http://www.eksote.fi/eksote/strategia-ja-johtaminen/Sivut/default.aspx

Senast uppdaterad

2017-05-16

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet