English page Verkkosivu suomeksi

Li∂ur 4: Þarfagreining

 • Välfärdsteknologi

HVAÐ ER ÞARFAGREINING OG ÞVÍ ER HÚN MIKILVÆG FYRIR ALLT VINNSLUFERLI VELFERÐARTÆKNI?

Skilningur á þörfum stofnunar þinnar og endanlegra notenda er grunnurinn fyrir árangursríkri innleiðingu nýrrar velferðartækni.

Þarfagreining getur, eins og við munum sjá síðar í þessu skjali, náð yfir marga mismunandi þætti og sjónarmið sem geta verið mjög flókin. En í sínu einfaldasta formi er hún einfaldlega aðferðafræðileg skoðun á stofnun og endanlegum notendum hennar með það markmið að greina svið sem mögulega væri hægt að bæta.

Þarfagreining leggur grunninn fyrir síðari liði, en er nátengd (og oft samtvinnuð) við markaðsskimunarferlið. Því miður er oft horft framhjá þarfagreiningu eða hún vanmetin. Það er einfaldlega vegna þess að margt opinbert vald trúir því að það þekki þörf stofnanna sinna og endanlegra notenda sjálfkrafa. Slíkir palldómar geta leitt til misheppnaðra verkefna og lakari notkunar á takmörkuðum opinberum kröftum.

Fyrir utan að auka þekkingu þína á heild stofnunar þinnar og endanlegra notenda, hefur rækileg þarfagreining bætt við þeim ávinningi að skapa tilfinningu fyrir eignarhaldi varðandi nýja tækni þvert á svið og starfsgreinar. Þegar starfsfólkið hefur hjálpað til við að bera kennsl á vandamálið og þörfina, hjálpar aðild á upphafsstigum til að búa til tilfinningu fyrir eignarhaldi gagnvart hvaða tækni sem nær yfir viðeigandi þörf.

RÁÐLEGGINGAR

Það er mjög mikilvægt að leggja áherslu á að framkvæma rækilega þarfagreiningu sem mun auka skilning stofnunar á raunverulegum þörfum sínum og þar með öðlast betri hugmynd um hvaða frumkvæði munu verða áhrifaríkust, bæði hvað gæði og kostnað varðar. Þó mikilvægt sé að taka snjallar ákvarðanir er þarfagreining söfnunartæki fyrir þekkingu og við þekkjum hana eins og hún er, aðeins hluti af ákvörðunartökuferlinu. Í pólitískt stýrðri stofnun eru nokkrir aðrir þættir sem hafa áhrif á ákvörðunina um hvaða verkefni eigi að byrja á eða hvaða svið eigi að vera í forgangsröð.

Þessir þættir gætu verið

 • Ákveðin svið geta haft mjög jákvætt eða neikvætt almenningsálit sem getur/mun hafa áhrif á forgangsröðun.
 • Ákveðin svið geta haft stjórnunarlega og/eða pólitíska forgangsröðun innan stofnunar þinnar. • Ákveðin svið geta haft innlenda eða héraðstengda pólitíska forgangsröðun.
 • Markaðsskimun getur komið með frumlegar lausnir með miklum möguleikum.
 • Núverandi möguleikar fyrir utanaðkomandi fjármögnun.

 

Það er mælt með, til viðbótar við hefðbundna þarfagreiningu, „tækni sem byggir á þarfagreiningu" (sem tvinnar saman þarfagreiningu og markaðsskimun). Á meðan hefðbundin þarfagreining (jafnvel með rækilegu aðferðafræðinni sem fylgir þessu skjali) veitir aðallega viðurkenndar og sannreyndar þarfir, getur „tæknibyggð þarfagreining" verið frumlegri vegna utanaðkomandi uppruna. Hins vegar er mikilvægt að leggja áherslu á orðaviðbótina.

Að reiða sig eingöngu eða óhóflega á markaðsskimun eða „tæknibyggða þarfagreiningu" er algeng „gildra" sem oft leiðir til sköpun nýrra þarfa en uppfyllingu á þeim sem fyrir eru. Það er auðvelt að verða hrifin/n af nýrri og frumlegri tækni, en án góðrar hefðbundinnar þarfagreiningar er erfitt að ákvarða lífvænleika hennar og þú hættir á að sóa kröftum í óþarfar prófanir.

LEIÐBEININGAR BYGGÐAR Á REYNSLU:

 • Þarfagreining þín verður að vera fylgt eftir með forgangsröðunarferli. Þarfagreining er mjög líkleg til að beinast að nokkrum hugsanlegum áherslusvæðum og er það hjálplegt fyrir skilvirkni eftirfylgniferilsins ef þessi áherslusvæði eru forgangsröðuð. Það er mælt með því að hafa þessa forgangsröðun á hæsta stigi til að tryggja eignarhald og skuldbindingu.
 • Vegna margbreytileika og fjölbreytileika sveitarfélaga þarf þarfagreining að vera markviss og skýrt skilgreind innan deildar eða faglegs efnissviðs. Forgangsraðaðu hvaða efnissvið stofnunar þinnar hafa mestu möguleikana, þannig getur þú unnið þér leið í gegnum forgangsraðaða listann. Að hafa fleiri efnissvið í einu mun ekki nauðsynlega bæta þarfagreiningu þína, þar sem hún mun krefjast mikils mannafla til að taka saman og vinna úr samansöfnuðum gögnum.
 • Berðu kennsl á og vinndu með aðferðum þarfagreiningar (sjá seinni hluta) til að tryggja rétta samsvörun milli kraftanna sem þú notar og almennrar viðleitni þinnar innan velferðartækni. Veldu eina eða fleiri aðferðir sem henta best fyrir þitt skipulagsfyrirkomulag og takmörk á mannauði.
 • Vertu viss um að þarfagreining þín innihaldi öll sjónarmið svo að hægt sé að bera kennsl á raunverulega þörf. Til að gera þetta er gagnlegt að kortleggja hvaða sjónarmið innan ákveðins efnissviðs verði að vera innifalin í greiningunni, þar á meðal alla stjórnendur, framvarðarsveit starfsfólks, endalega notendur, ættingja, o.s.frv. (Sjá hlutann um tiltæk tæki fyrir frekari upplýsingar um „greiningu samstarfsfyrirtækja").
 • Umræður um auðkenndar þarfir sem þarf að merkja, bætir skilning og samræður sem þú þarft að hafa við hugsanleg samstarfsfyrirtæki.

HVAÐ HEFUR ÞAÐ ÞÝTT FYRIR CONNECT-ÞÁTTTAKENDUR AÐ HAFA ÞARFAGREININGU:

 • Í Óðinsvéum hafa mannfræðilegar rannsóknir leitt til betri og breiðari skilnings á velferðartækninni, frá endalegum notendum til yfirstjórnenda í hverri deild fyrir sig. Að bera kennsl á og leggja áherslu á auðkenndar þarfir hefur styrkt samskipti okkar við markaðinn.

AÐFERÐIR OG TÆKI

Það eru nokkrar aðferðir til að stjórna þarfagreiningu. Tillögur þessa hlutalista er byggður á reynslu þeirra stofnana sem taka þátt. Mundu að þarfagreining þarf ekki að vera takmörkuð við eina aðferð, en venjulega inniheldur hún nokkrar af skráðum aðferðum.

Tillaga að aðferðum

Viðtöl

Með undirbúnum eða hálfundirbúnum viðtölum getur þú safnað gögnum saman og auðkennt vandamálasviðin. Þessi aðferð er nothæf með mismunandi markhópum, frá yfirstjórnendum til endanlegra notenda og ættingja.

Mannfræðilegar rannsóknir

Þetta eru athugunarrannsóknir þar sem mannfræðingurinn skoðar hegðun og verkflæði bæði starfsfólks og borgara. Það er mjög áhrifaríkt til að auðkenna þarfir, einkum hjá stofnunum.

Vinnufundur

Á vinnufundum getur þú safnað saman mismunandi hagsmunaaðilum og hannað vinnuáætlun með uppbyggilegu sniði til að vinna við núverandi ástandslýsingar og endurbótasvið, þar sem atvikatækni gæti gert gæfumuninn.

Rýnihópur

Rýnihópur getur annað hvort saman staðið af mismunandi hagsmunaaðilum eða aðeins einum hóp. Þetta krefst vandvirkrar forystu til að forðast fordóma eða leggja þátttakendum orð í munn.

Fyrirspurnir/framhaldsviðtöl

Þegar þörf er á, oft sem hluti af stærra ferli, getur þú notað fyrirspurnir til að útskýra mikilvægi niðurstöðu þinnar, tryggja að við séum á réttri leið og fá hjálp við forgangsröðun.

Spurningarlistar

Eru oft notaðir til að safna saman þekkingu. Notkun spurningalista á Netinu innanhúss getur verið bæði fljótleg og gagnleg.

Dagur innblásturs

Bjóða birgðasölum að fínstilla lausnir sínar. Það er hægt að gera með uppbyggjandi sniði fyrir viðeigandi starfsfólk eða hafa t.d. notendur með. Dagur innblásturs gæti einnig innihaldið sýningu eða vinnufund til að útskýra notkunarsvið, markhópa og mikilvægar aðgerðir.

„Tengslanet"

Til að tryggja stöðuga svörun frá framvarðarsveit starfsfólks og endanlegum notendum, er gagnlegt að koma á formlegu tengslaneti sem er með starfsfólki frá öllum sviðum stofnunar þinnar. Það tilkynnir um hugsanleg vandamálasvið og tengdar þarfir í stofnun þinni.

Tölfræði

Stundum er það gagnlegt að fara til baka í fyrri aðgerðir og í öðruvísi rekstrartölur til að fá mynd af, t.d hve algengar mismunandi gerðir af aðgerðum eru eða markhópar.

Tiltækar heimildir:

 • „Blandede lærende netværk", tækni fyrir verkefni vegna eldri borgara http://www.hi.se/publikationer/rapporter/blandade-larande-natverk/
 • www.ks.no/samveis sjá einnig http://www.samveis.no/verktoy/.
 • Áhugaverð greining (dæmi): http://www.mannaz.com/da/projektledelse/projektmodel/analysefasen/interessentanalysen/

DÆMI UM ÞARFAGREININGU FRÁ ÞÁTTTAKENDUM CONNECT

Óðinsvé

Þarfagreining er mjög mikilvægur hluti af því að vinna með velferðartækni í sveitarfélaginu Óðinsvé. Það notar margar aðferðir sem koma fyrir í þessu skjali og hafa formað skjöl / snið fyrir mismunandi hluta þarfagreiningarinnar. Það inniheldur: Spurningarlista, uppkast fyrir vinnufundi og tilkynningareyðublöð. Því miður er þetta ekki að finna á Netinu. Vinsamlegast hafðu sambandi við sveitarfélagið Óðinsvé beint eða athugaðu vefsíðu okkar www.nordicwelfare.org/connect.

Senast uppdaterad

2017-05-16

Nyckelord

 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet