English page Verkkosivu suomeksi

Norsk

  • Välfärdsteknologi

Vi samler kunnskap om beste praksis innen velferdsteknologi

Teknologi for helse- og omsorg – eller velferdsteknologi, som vi litt forenklet pleier å kalle det i Norden, er på vei inn i en kritisk fase. Den har nå tatt det vanskelig steget fra å bare være pilotprosjekter til å bli en integrert del av den måten offentlige tjenester leveres på.

 

Men for å kunne legge til rette for dette må vi løse noen av våre felles nordiske utfordringer:

  • For mange prosjekter med for få sluttprodukter
  • For mye fokus på å bare delta i prosjekter, og mindre på å sikre at kunnskap og resultater blir en integrert del av eksisterende organisasjoner.
  • For mye «finne opp hjulet på nytt». Ikke nok samarbeid og kunnskapsutveksling, og en inneboende «vi har ikke funnet det opp her»-tenkemåte.
  • Et svakt felles nordisk marked for velferdsteknologi. Et stort potensiale for styrking av et marked som i dag er veldig fragmentert.

CONNECT prøver å overvinne disse utfordringene ved å skape en optimal prosess for arbeid med velferdsteknologi, og ved å utvikle en komplett verktøykasse for beste praksis for hvert trinn av denne prosessen.

Det gjøres ved å samle kunnskap om og erfaring med beste praksis ved hjelp av en fra-bunnen-og-opp-tilnærming. Ti av de ledende nordiske kommunene utgjør kjernen i CONNECT-prosjektteamet, og sammen med syv nasjonale myndigheter sikrer de ekte nordisk holdbarhet i hele Norden.

Målet vårt er å skape en prosess som letter den opprinnelige byrden med å jobbe med velferdsteknologi, og som gir deg både en strukturert tilnærming og full tilgang til kunnskap om beste praksis for hvert av trinnene som leder frem til, og inkluderer, implementering av velferdsteknologi i hverdagens arbeid.

Du finner informasjon om ni-trinnsprosessen i boksen under. Ved å klikke på hvert trinn i prosessen får du tilgang til verktøykassen for beste praksis for dette spesifikke trinnet.

Klikk på lenkene til høyre for å få mer informasjon om bakgrunnen til prosjektet og deltakerne.

 

  

  

  

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-06-14

Nyckelord

  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet