English page Verkkosivu suomeksi

Trinn 1: Visjon

 • Välfärdsteknologi

Hva er det, og hvorfor er det viktig for arbeidet med velferdsteknologi?

En visjon er rett og slett en forståelse av hvorfor man holder på med noe. Hva vil vi oppnå ved å jobbe med velferdsteknologi? Hvilke ambisjoner og mål har vi? En definert visjon kan fungere som et inspirerende dokument, men det er viktig å merke seg at det ikke er en handlingsplan: Den skal ikke forklare hvordan man oppnår målene og ambisjonene. En visjon er viktig siden det er vanskelig å nå en ambisjon hvis man ikke først har tatt seg tid til å definere den skikkelig. En god visjon kan virke som en rettesnor for personalet og ledelsen for å sikre at alle trekker i riktig retning. Den er viktig for hele prosessen, ettersom den formulerer ambisjonene deres og hovedformålet med at dere jobber med velferdsteknologi. På den måten gjennomsyrer den de etterfølgende trinnene i prosessen.

Anbefalinger

 • Det er bedre å ikke ha noen visjon enn å ha en dårlig en. Altfor mange visjoner utvikles fordi «alle andre har det», og da kan de bli urealistiske eller upraktiske. Pass på at visjonen deres skreddersys til egen organisasjon.
 • Prøv også å se det store bildet. Mange av landene i Norden har allerede nasjonale mål for velferdsteknologi i kommunesektoren, og dere bør vurdere om disse målene passer i egen kommune. Videre er velferdsteknologi et relativt smalt kompetansefelt, selv om det strekker seg over mange fagområder og organisasjonsmessige grenser. Vurder hvorvidt det er bedre å definere en visjon for velferdsteknologien inn i andre overordnede agendaer – for eksempel innovasjon – for å sikre en organisasjonsomfattende forankring.
 • Og hvis kommunen har en overordnet visjon eller et overordnet sett med verdier eller ambisjoner, må dere sørge for at visjonen for velferdsteknologi samsvarer med dette for å sikre kontinuitet og unngå forvirring.

Erfaringsbaserte råd

 • En visjon skal være individuell og basert på verdier som er viktige for dere. Den skal også være klart og utvetydig formulert. Selv om den bør være ambisiøs, er det viktig at den er realistisk i forhold til de ressursene dere har til rådighet.
 • En visjon om velferdsteknologi får aksept hvis mange av aktørene (bl.a. ledelsen, personalet, brukerne og deres pårørende) har fått anledning til å bidra. o Men visjonen må godkjennes av politikerne og administrasjonen for å sikre full forankring og eierskap på tvers av hele organisasjonen.
 • 'Visjonen bør være klar og utvetydig for å kunne stake ut en retning. Men samtidig bør ambisjonene være oppnåelige, for å sikre vedvarende fremdrift. (Velferdsteknologien som konsept er fortsatt ungt, og suksess avler suksess.)
 • Ta hensyn til visjonens tidsramme når dere formulerer den. En visjon for offentlige myndigheter bør tenke minst 3–5 år fremover. Ikke ta med tidsbestemte mål eller forhold, det passer bedre i en strategi. Vurder om visjonen har riktig «levetid».

Hva det har betydd for CONNECT-deltakerne å ha en visjon

I Lister ser vi en visjon som en nyttig «tilrettelegger». Det at alle samles om en visjon forener arbeidet i organisasjonen mot et felles mål. Visjonen legger til rette for og forankrer strategien og de nye initiativene innen velferdsteknologi. Den letter også den overordnede kommunikasjonen, herunder kommunikasjon med politikerne og administrasjonen.

Västerås

Västerås har så langt manglet en visjon for velferdsteknologi. Det betyr at det meste av arbeidet er gjort ad hoc og hovedsakelig kommet i gang som følge av uplanlagte hendelser, for eksempel anmodninger om prosjektfinansiering eller møter med teknologileverandører. Dermed har vi ikke forsikret oss om at innsatsen blir rettet inn mot de prioriterte behovene, og vi har ikke klart å utnytte synergieffektene. Vi anbefaler på det sterkeste at man forankrer arbeidet med velferdsteknologi i en godt gjennomtenkt visjon (og en strategi).

Göteborg

Når vi jobber for å skape en visjon, går drøftelsene dypere inn i det vi ønsker å oppnå, og for hvem og hvorfor vi ønsker å oppnå det. Slike drøftelser generer kreativitet, deltakelse og enighet. Når visjonen først er formulert, blir den forfriskende og skaper en retning for vår felles innsats.

Tilgjenglige verktøy

Danske Digitaliseringsstyrelsen har en mal tilgjengelig på nettstedet sitt. (Se linken nedenfor.) Hvis dere vurderer å bruke dette verktøyet, bør dere vurdere å ha en egen kommunikasjonsplan (slik CONNECT anbefaler – se trinn 3). https://www.google.se/?gfe_rd=cr&ei=-vK8VOGrKoq6wQPV6IDgBw&gws_rd=ssl#q=skabelon+vision

Eksempler på visjoner fra CONNECT-deltakerna

Nedenfor er det eksempler på utdrag fra visjoner. Ta direkte kontakt med hver kommune for å få et eksemplar av hele dokumentet eller mer informasjon om deres visjon for arbeidet med velferdsteknologi. (Se kontaktinformasjonen i publikasjonen.)

Aarhus (utdrag på dansk):

Velfærdsteknologi kan øge borgernes tryghed, sikkerhed og mulighed for at klare daglige gøremål og mobilitet i og uden for boligen. Velfærdsteknologi giver dermed øget selvhjulpenhed og bedre livskvalitet for de primære målgrupper som ældre, kronikere og borgere med handicap. Dermed frigøres ressourcer, som kan bruges bedre. Velfærdsteknologi kan ligeledes understøtte læring og trivsel for andre målgrupper».

Forligspartierne ønsker at sætte Aarhus på det velfærdsteknologiske verdenskort ved at:

 • Skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima inden for velfærdsteknologi.
 • Aarhus Kommune bliver pioner inden for brug af velfærdsteknologi på alle kommunens serviceområder.
 • Aarhus Kommune giver borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologi i hverdagen.

Oulu (utdrag)

I Oulu har vi skapt et komplekst innovativt miljø som knytter kommunen sammen med universitetet, sykehuset osv. Sammen har vi følgende visjon: «Å oppnå en effektiv bruk av helseteknologier i en by der innbyggerne aktivt forvalter sin egen velferd.» Du kan lese mer om dette på www.ouluhealth.fi

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-04-04

Nyckelord

 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet