English page Verkkosivu suomeksi

Trinn 2: Strategi

 • Välfärdsteknologi

Hva er det, og hvorfor er det viktig for arbeidet med velferdsteknologi?

I forbindelse med CONNECT og arbeid med velferdsteknologi er en strategi selve realiseringen av visjonen deres. Det betyr at strategien deres bør være en metode eller plan for hvordan dere skal nå visjonen deres – en praktisk plan for realisering av mål og ambisjoner.

Strategien deres er et viktig verktøy som fordeler ressursene på en målrettet måte for å oppfylle visjonen.

Enkelte strategier inkluderer en kommunikasjonsplan. I CONNECT har vi gjort dette til et eget trinn (se trinn 3) for å understreke betydningen av en godt gjennomtenkt og omfattende kommunikasjonsplan. Strategien vil ha direkte innflytelse på alle etterfølgende trinn i prosessen med å jobbe med velferdsteknologi så dere må sørge for at strategien tar hensyn til alle sammen.

Anbefalinger

 • Prøv å se det store bildet. Samtlige land i Norden har nasjonale strategier som vil påvirke arbeidet med velferdsteknologi. Noen land har i tillegg svært spesifikke strategier rettet direkte inn mot velferdsteknologi i kommunene, herunder spesifikke målsettinger. Dere må derfor granske de nasjonale strategiene som finnes slik at deres egen strategi kan utfylle disse. (Dere finner nasjonale strategier som handler om velferdsteknologi i en egen del med eksempler i dette dokumentet.) Hvis dere vil ha mer informasjon om nasjonale strategier for Norge kan dere ta kontakt med KS, Kommunesektorens organisasjon (www.ks.no).
 • Når dere utarbeider en strategi, bør dere ta hensyn til at en kommune er en stor og kompleks organisasjon, og at velferdsteknologi vil få betydning på tvers av ulike etater og fagområder – fra barn til eldre, fra funksjonshemminger til sosiale problemer. Sørg for at strategien deres er relevant på tvers av disse organisatoriske skillelinjene, eller ta hensyn til denne utfordringen på andre måter.
 • Vurder om et samarbeid med andre kommuner kan være nyttig. En felles strategi kan være en effektiv måte å takle manglende ressurser eller erfaringer på.
 • Hvis dere er usikre på hvordan dere skal utarbeide en strategi finnes det flere konsulenter som har spesialisert seg på dette som det kan være nyttig å kontakte.

Erfaringsbaserte råd

Gjør strategien realistisk ved å sette opp oppnåelige underordnede målsettinger. Ikke vær redd for å ha flere underordnede mål for hver del av strategien.

 • Eksempel: Strategierklæring: XX vil bruke velferdsteknologi for å sikre at XX kan tilby attraktive arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø. Underordnede mål: XX vil gi årlig opplæring av ansatte for å bedre deres tekniske ferdigheter. Underordnet mål: XX jobber fortløpende med å finne teknologi som kan erstatte eller lette repeterende og ensformige arbeidsoppgaver.

En strategi bør ikke være for detaljert. Det er nyttig å bruke tiltaksplaner (fra en vanlig mal) til hvert prosjekt for å sikre felles mål og felles innsats. Tiltaksplaner kan ikke erstatte en strategi, men fungerer som gode supplementer.

Det kan være en fordel å sette av litt tid for å sikre god fremdrift på området. Det kan enten gjøres med en tidsfrist for enkelte mål (for eksempel en treårsplan), eller med en bestemmelse om at hele strategien skal revideres eller evalueres årlig.

Vurder hvordan strategien kan lette samarbeidet om implementering av velferdsteknologi i hele organisasjonen – på tvers av etater og fagområder (for eksempel bør dere ikke glemme innkjøpsavdelingen, juridisk avdeling, IT-avdelingen eller økonomi- og administrasjonsavdelingene.)

Vurder om velferdsteknologi kan støtte og til og med forbedre eksisterende aktiviteter.

 • Eksempler: Aktiviteter som rehabilitering eller tilrettelegging for næringsutvikling kan i noen tilfeller støttes og til og med forbedres med en strategi for innføring av velferdsteknologi.

Etiske og verdimessige diskusjoner er viktig både i den interne og den eksterne kommunikasjonen.

 • Eksempel: Når dere utformer grunnverdier og en etisk plattform for velferdsteknologi er det helt nødvendig å involvere alle aktører – særlig de som vil bruke og ha nytte av den nye teknologien.

Vurder hvordan strategien deres kan støtte og til og med legge til rette for en vellykket implementeringsprosess. (Husk at en vellykket implementeringsprosess kan innebære kompliserte spørsmål som for eksempel eierskap, opplæring, organisering, støtte osv.)

Hva det har betydd for CONNECT-deltakerna å ha en strategi

For Lister-regionen har det å ha en strategi lettet arbeidsoppgavene som er forbundet med innføring av velferdsteknologi. Strategien har formet rammeverket som brukes. I dag har de en felles forståelse ikke bare av tilgjengelige mål og midler, men også av begrensningene. Strategien gir en felles praktisk retning i arbeidet.

Västerås har så langt manglet en dedikert strategi for velferdsteknologi. Ved planlegging og implementering av forskjellige aktiviteter, for eksempel pilotprosjekter og oppskaleringer, har vi søkt etter støtte og veiledning i de overordnede målene til politisk komité for eldre, og det var til hjelp da vi skulle skreddersy og prioritere tiltakene. Den var også til hjelp da vi skulle finne ut hva vi ønsket å oppnå med velferdsteknologien. Akkurat som med visjonen anbefaler vi at man setter av den tiden og de ressursene som trengs for å utarbeide en strategi, for det vil man få igjen for siden.

Verktøy

Det finnes mange forskjellige strategimaler, og kanskje har dere allerede en mal for egen organisasjon. Se under for eksempler fra erfarne organisasjoner i Norden.

Kommunesektorens organisasjon (KS) har en metodikk for tjenesteinnovasjon på sin hjemmeside som kan brukes som inspirasjon til å utarbeide en strategi for velferdsteknologi. For mer informasjon, se: www.ks.no/samveis Vær oppmerksom på at dette ikke er en strategimal. Den inneholder likevel nyttige maler og verktøy som dekker ulike sider ved det å jobbe med velferdsteknologi.

Innovasjonsutvikling kan være nyttig

Det kan være svært nyttig å bruke verktøy for utvikling eller gjennomføring av innovasjonsprosesser når man skal utforme en strategi spesifikt for velferdsteknologi. Det er flere slike tilgjengelige på internett, men våre norske partnere anbefaler disse to: N3: (Nytt, nyttig, nyttiggjort) Dette er et digitalt verktøy utarbeidet av KS for de som ønsker å vite hvordan man tar i bruk innovasjonsmetodikk.

N3 består av tre deler:

 1. Den første delen er kortfilmen «Slipp Taket – Fest Grepet», som gir en god forklaring på hvorfor KS jobber med innovasjon.
 2. Den andre delen er en opplæringsdel. Den inneholder en innføring i hva innovasjon er. Den introduserer også de fem søylene som N3-verktøyet bygger på. Til slutt presenteres prosessverktøyet «BLT».
 3. Den siste modulen er for dem som har en spesifikk idé eller et konkret prosjekt. I trinn 3 settes prosjektet deres på prøve med en rekke konkrete spørsmål. Når dere har fullført modulen, kan dere laste ned et sammendrag og bruke det for å vurdere styrkene og svakhetene i ideen eller prosjektet deres.

N3: http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/

SLIK: (Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene)

Dette er et digitalt verktøy utviklet av KS for å lette og støtte innovasjonsarbeidet i kommunene. Verktøyet har en pedagogisk oppbygning og er utformet som et spill. Spillet vil føre brukeren gjennom lag på lag for å øke egen kompetanse og forståelse av hva kommunal innovasjon handler om, og hvordan innovative metoder kan tas i bruk.

SLIK: http://ksinnovasjon.laboremus.pl/#!div1

Eksempler på strategier fra CONNECT-deltakerne, inklusive nasjonale strategier

Nasjonale strategier/programmer for velferdsteknologi

Danmark: http://www.digst.dk/digital-velfaerd
Norge: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#ta-i-bruk-velferdsteknologi-i-kommunene

Kommuner

Nedenfor ser du linker til et utvalg strategier fra de deltakende kommunene. Ta gjerne kontakt med kommunene direkte for å få vite mer. Dere finner flere eksempler på nettstedet vårt: www.nordicwelfare.org/connect

Odense

Har en strategi for velferdsteknologi i tillegg til andre veiledningsdokumenter. Disse er tilgjengelige på www.odense.dk/cfv – Ta direkte kontakt med Odense Kommune hvis dere ønsker tilgang til det faktiske strategidokumentet. (Se i kontaktlisten.)

Lister

Det interkommunale helsesamarbeidet mellom de seks kommunene i Lister-regionen har lastet opp strategien sin på sin egen hjemmeside: http://lister.no/helse/370-helsenettverk-lister

Sør-Karelen

Samarbeidet «Eksote» i Sør-Karelen har også formalisert en skriftlig strategi som er tilgjengelig på nettstedet deres: http://www.eksote.fi/eksote/strategia-ja-johtaminen/Sivut/default.aspx

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-04-04

Nyckelord

 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet