English page Verkkosivu suomeksi

Trinn 5: Markedsundersøkelse

 • Välfärdsteknologi

Hva er det, og hvorfor er det viktig for arbeidet med velferdsteknologi?

Dette trinnet er nært forbundet med behovsanalysen. Markedsundersøkelsen kan være et grundig søk i det eksisterende markedet for å se hvorvidt et eksisterende kommersielt produkt kan dekke et identifisert behov. Men det kan også være en vedvarende prosess for å holde seg oppdatert på nye, innovative produkter og la seg inspirere av dem.

God kunnskap om markedet og hvilke produkter som er lovende på velferdsteknologiområdet kan virke inspirerende på arbeidet, men også gi en bedre og mer informativ evalueringsprosess. I stedet for bare å teste den første og beste teknologien som dekker et behov, eller den som har den flinkeste selgeren, vil god kjennskap til markedet gjøre det mulig å teste bedre produkter og kanskje til og med teste flere konkurrerende produkter. På den måten kan man øke sjansen for å lykkes.

Anbefalinger

 • Generelt bør man huske at markedsundersøkelser og dialoger med markedet kan, og ofte vil, gå forut for en anskaffelse. Derfor bør alle parter behandles likt og med høy grad av gjennomsiktighet.
 • I den grad dere har ressurser til det bør dere unngå å begrense markedsundersøkelsene til korte, intensive intervaller når dere skal finne løsninger på et identifisert behov. Om mulig bør dere prøve å integrere markedsundersøkelsene i det daglige arbeidet med velferdsteknologi, slik at dere hele tiden kan følge med på markedsutviklingen. (Se veiledningen nedenfor for mer informasjon om hvordan dette gjøres.)

Erfaringsbaserte råd

Når dere gjør markedsundersøkelser, enten det skjer som en integrert del av det daglige virket eller i en intensiv undersøkelsesperiode, bør dere først bruke litt tid på å klargjøre hvilke standarder og forskrifter som må følges.

Eksempler

 • Lovpålagte standarder
 • Interoperabilitet/kommunikasjon med eksisterende fagsystemer, teknologier eller databaser i organisasjonen deres
 • Nasjonale forskrifter, for eksempel om personvern og informasjonssikkerhet

Dersom organisasjonen deres ikke har den nødvendige ekspertise for å avgjøre det ovennevnte, kan man søke hjelp hos nasjonale myndigheter, andre kommuner eller konsulentfirmaer.

Integrering av markedsundersøkelser i det daglige virket

 • Delta ved relevante utstillinger og konferanser. Hold dere oppdatert ved å delta, eller til og med arrangere, relevante utstillinger og konferanser. Ikke vær redd for å hente inspirasjon ved å delta ved utstillinger og konferanser i andre land.
 • Før en åpen dialog med markedet. Dere kan vurdere å ha en fast kontaktperson for leverandørene i virksomheten slik at det blir enklere å ha kommunikasjon med dere.
 • Hvis dere skal arrangere dialogmøter med markedet bør disse være åpne for alle potensielle leverandører. Det kan være månedlige, kvartalsvise eller årlige møter der leverandørene får anledning til å vise de nyeste produktene sine. For å spare ressurser kan dette gjøres i samarbeid med nabokommunene.
 • Det kan også være nyttig å opprette et levende laboratorium eller et utstillingsrom for å komme i kontakt med teknologileverandører og bli kjent med nye produkter og oppdateringer. Husk at et levende laboratorium krever tid og ressurser for å ha den ønskede virkningen.
 • Det anbefales at man etablerer et nettverk for kunnskapsdeling med likesinnede kommuner eller andre partnere, for eksempel sykehus og universiteter. Det å dele informasjon om nye produkter, anvendelighet og lønnsomhet kan spare en for mye tid.
 • Meld dere inn i profesjonelle nettverk på sosiale medier for å utveksle kunnskap med kollegaer fra andre kommuner og sektorer.

 

Intensive markedsundersøkelser

 • Skrivebordsundersøkelser: Gjør søk på internett for å finne potensielle løsninger.
 • Samarbeid med organisasjoner i «markedsklynger». En enkel måte å få tilgang til teknologileverandører på er via markedsspesifikke «klynger» eller «klustere». Organisasjonene kan også fint fungere som sparringpartnere når man foretar skrivebordsundersøkelser. (Se «Metoder og verktøy» for eksempler.)
 • Dere kan også bruke kommuner i nettverket for kunnskapsdeling når dere gjør skrivebordsundersøkelser.
 • Tenk at dere først og fremst skal kommunisere behovene deres til markedet, la leverandørene komme med løsningene. Det kan føre til at problemet blir løst på en annen måte enn dere hadde tenkt eller visste om.

 

Hva det har betydd for CONNECT-deltakerne å gjøre en markedsunderskelse

I Odense undersøker vi markedet hele tiden for å forsikre oss om at vi kjenner og bruker mange forskjellige løsninger. Dette øker sannsynligheten for at vi velger lønnsomme løsninger som fungerer. Markedsundersøkelser innen velferdsteknologi har ført til kunnskapsdeling på tvers av etatene og gjort det mulig å integrere ny teknologi i etater som tidligere ikke hadde noen erfaring med dette.

En grundig markedsundersøkelse vil øke sannsynligheten for at man implementerer bærekraftige løsninger ved å matche identifiserte behov med den rette teknologien.

Metoder og verktøy

 • I Finland har portalen som kunngjør offentlige anbud en innebygd funksjon for markedsundersøkelser før anskaffelsen for å sikre at det finnes løsninger som vil dekke kjøperens behov. http://www.hankintailmoitukset.fi
 • Metoder og retningslinjer for offentlig-privat samarbeid og dialog: http://www.opilab.dk/viden-om-opi/modeller-og-guidelines/
 • Kommunalt samarbeid og kunnskapsdeling i Danmark: http://kl.dk/Aktuelle-temaer/Centerforvelfaerdsteknologi/Det-velfardsteknologiske-landkort1/
 • KS har et landkart der kommunene i Norge legger inn informasjon om prosjekter og teknologi http://www.samveis.no/landkart/
 • Det finnes private selskaper som leverer IT-plattformer for dialogen mellom offentlige og private som leder frem til en anskaffelse. (Eksempler: www.processio.dk / www.comdia.com)
 • Klyngeorganisasjoner – (ett eksempel fra hvert land; dere kan finne flere ved å google):

 

Danmark

 • Welfare Tech (http://www.welfaretech.dk/), Danmark

Norge

 • Oslo Medtech, (http://www.oslomedtech.no/)
 • Norwegain Smart Care Cluster (https://www.smartcarecluster.no)

Sverige

 • Välfärdsteknologi.se, (http://valfardsteknologi.se)

Finland

 • FIHTA Healthtech Finland, (http://www.finnishhealthtech.fi/)

Eksempler på markedsundersøkelser fra CONNECT-deltakerne

Oulu

I Oulu by bruker vi OuluHealth Labs til å søke etter nye og eksisterende teknologier som er tilgjengelige i markedet. Vi har også permanente utstillingsrom ved sykehus og i bybiblioteket: http://ouluhealth.fi/labs/ http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kokeilupiste

Odense

Har erfaring med forskjellige tilnærminger inkl. levende laboratorier og kampanjer m.m. Påwww.odense.dk/cfv har de organisert en måte leverandørene kan komme i kontakt med kommunen på. Ta direkte kontakt med Odense Kommune for mer informasjon om markedsundersøkelser.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-04-04

Nyckelord

 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet