English page Verkkosivu suomeksi

Vaihe 5: Markkinoiden arviointi

Arviointi mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeää hyvinvointiteknologian parissa työskenneltäessä

Tämä vaihe liittyy läheisesti tarveanalyysiin. Markkinoiden arviointi voi olla tarkka tutkimus olemassa olevista markkinoista sen selvittämiseksi, kattaisiko jokin markkinoilla jo oleva kaupallinen tuote tietyn tarpeen. Se voi myös olla jatkuva prosessi, jonka avulla organisaatio pysyy ajan tasalla ja voi jopa saada ideoita uusista, innovatiivisista tuotteista.

Markkinoiden ja niillä menestyneiden nykyisten ja tulevien hyvinvointiteknologiatuotteiden tunteminen voi paitsi tuoda uusia ideoita, myös parantaa ja täydentää arviointiprosessia. Hyvän markkinatuntemuksen ansiosta voidaan keskittyä testaamaan parempia tuotteita ja ehkä myös keskenään kilpailevia tuotteita sen sijaan, että testattaisiin vain niitä, jotka löydetään ensimmäisenä tai joita kaupitellaan tehokkaimmin. Markkinatuntemus auttaa myös kerättyjen tietojen optimoinnissa ja parantaa menestymismahdollisuuksia.

Suosituksia

 • Yleisellä tasolla on syytä muistaa, että hankintoja voivat edeltää ja usein edeltävätkin sekä markkinoiden arviointi että markkinavuoropuhelu, joiden aikana kaikkia tulisi kohdella tasapuolisesti ja toiminnan tulisi olla avointa.
 • Jos resurssit tämän sallivat, on suositeltavaa, että markkinoiden arviointi ei olisi vain lyhyt, intensiivinen katsaus, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu yhteen tarpeeseen. Jos vain mahdollista, markkinoiden arviointi tulisi integroida jokapäiväiseen työhön hyvinvointiteknologian parissa, jotta markkinatilanne olisi aina tiedossa. (Tästä on lisätietoja ohjeosiossa.)

Kokemukseen perustuvat ohjeet

Ennen markkina-analyysin tekemistä – olipa kyseessä sitten lyhyt, intensiivinen ratkaisujen etsiminen tai analysointi osana työrutiineja – kannattaa varata aikaa sen selvittämiseen, mitä standardeja ja säännöksiä yritysten ja niiden tuotteiden tulisi teidän organisaationne tapauksessa noudattaa.

Esimerkkejä

Sääntelystandardit

 • Yhteensopivuus organisaation käytössä jo olevien teknologioiden ja tietokantojen kanssa
 • Kansalliset säädökset esimerkiksi tietoturvasta

Jos organisaatiossanne ei ole selvittämiseen tarvittavaa asiantuntemusta, ohjeita saa tarvittaessa kansallisilta viranomaisilta, muilta kunnilta tai aiheeseen erikoistuneilta konsultointiyrityksiltä.

Markkinoiden arvioinnin integrointi työrutiineihin

 • Osallistukaa alan tärkeimpiin näyttelyihin ja konferensseihin. Pitäkää tietonne ajan tasalla osallistumalla tärkeisiin tapahtumiin tai jopa järjestämällä niitä. Ulkomailla järjestettäviin näyttelyihin ja konferensseihin osallistumista ei kannata arastella, sillä niistä voi saada ideoita.
 • Käykää avointa vuoropuhelua markkinoiden kanssa. Yritysten tulisi voida ottaa helposti yhteyttä heitä palveleviin henkilöihin organisaatiossanne.
 • On suositeltavaa järjestää strukturoituja, avointa vuoropuhelua käyviä tapaamisia markkinatahojen kanssa. Tapaamisia voidaan järjestää kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain, ja niissä yritykset saavat mahdollisuuden esitellä uusia tuotteitaan. Resurssien säästämiseksi tämä voidaan tehdä yhdessä naapurikuntien kanssa.
 • Elävän laboratorion tai esittelytilan avaaminen organisaatioonne voi olla myös hyvä tapa toimia yhdessä teknologiatoimittajien kanssa ja saada tietoja heidän uusista tuotteistaan ja muista uutuuksista. Kannattaa muistaa, että elävä laboratorio vaatii aikaa ja resursseja, sillä muutoin sillä ei tule olemaan toivottua vaikutusta.
 • On erittäin suositeltavaa muodostaa tiedonvaihtoverkosto samanmielisten kuntien tai muiden kumppaneiden, kuten sairaaloiden tai korkeakoulujen kanssa. Tiedonvaihto uusista tuotteista, käytettävyydestä ja kannattavuudesta säästää kallisarvoisia resursseja.
 • Voitte myös liittyä jo olemassa oleviin alan verkostoihin sosiaalisessa mediassa ja vaihtaa tietoja muissa kunnissa tai muilla aloilla työskentelevien kollegoidenne kanssa.

Intensiivinen markkinoiden arviointi

 • Työpöytätutkimus: Internetiä ei ole keksitty turhaan – hyödyntäkää sitä ratkaisumahdollisuuksien etsimiseen.
 • Tehkää yhteistyötä eri klusteriorganisaatioiden kanssa. Teknologiatoimittajat tavoittaa helposti erilaisten klusteriorganisaatioiden kautta – myös organisaatiot itse ovat hyödyllisiä sparrauskumppaneita työpöytätutkimusta tehtäessä. (Esimerkkejä on kohdassa "Menetelmät ja välineet".)
 • Hyödyntäkää myös samanmielisten kuntien kanssa perustamaanne tiedonvaihtoverkostoa, kun teette työpöytätutkimusta.
 • Ei kannata arastella tarpeista tiedottamista. Se saattaa hyvinkin ratkaista ongelman tavalla, jota ette olleet tulleet edes ajatelleeksi.

Mitä markkinoiden arviointi on merkinnyt CONNECT-projektiin osallistuneille

Me Odensessa tarkkailemme markkinoita jatkuvasti, jotta voisimme olla varmoja, että tunnemme ratkaisut ja käytämme niitä riittävän monipuolisesti. Tämä lisää myös todennäköisyyttä sille, että ratkaisut osoittautuvat hyödyllisiksi. Hyvinvointiteknologiamarkkinoiden arviointi on johtanut tiedonvaihtoon kunnan eri yksikköjen välillä ja helpottanut uuden teknologian integrointia yksikköihin, joilla ei ollut aiempaa kokemusta sen käytöstä.

Perusteellinen markkinoiden arviointi lisää kestävien ratkaisujen käyttöönoton onnistumisen todennäköisyyttä, sillä sen avulla kullekin tarpeelle löytyy oikeanlainen teknologia.

Menetelmät ja välineet

Tanska

Welfare Tech 

Norja

Oslo Medtech

Ruotsi

Välfärdsteknologi.se

Suomi

FIHTA Healthtech

Esimerkkejä markkina-arvioinneista CONNECT-projektin osallistujilta

Oulu

Me Oulun kaupungissa käytämme OuluHealth Labsia uusien innovaatioiden ja markkinoilla jo olevien teknologioiden etsimiseen. Meillä on myös pysyvät esittelytilat sairaalassa ja kaupunginkirjastossa

Odense

Odensella on kokemusta eri lähestymistavoista, esimerkiksi elävästä laboratoriosta, esittelytilaisuuksista jne. Osoitteessa www.odense.dk/cfv kuvataan selkeästi, millä tavoin yritykset voivat lähestyä kuntaa. Markkinoiden arvioinnista saa lisätietoja ottamalla suoraan yhteyttä Odensen kuntaan.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet