English page Verkkosivu suomeksi

Svenska

  • Välfärdsteknologi

Tekniken för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologin, är just nu på väg in i en kritisk fas. Den måste ta steget från att vara pilotprojekt till att bli en integrerad del av samhällsservicen.

För att underlätta övergången från pilotprojekt till integrerad service måste vi lösa några av våra gemensamma utmaningar här i Norden:

  • För många projekt med för lite slutresultat.
  • För mycket fokus på att bara delta i projekt snarare än att säkerställa att kunskap och erfarenheter förankras ordentligt i den befintliga organisationen.
  • För mycket uppfinna hjulet på nytt. Inte tillräckligt mycket samarbete och kunskapsutbyte, och ett ständigt "inte uppfunnet här"-tänkande.
  • En svag gemensam nordisk marknad för välfärdsteknologi.

Att skapa en optimal process

CONNECT försöker övervinna dessa utmaningar genom att skapa en optimal process för att arbeta med välfärdsteknologi – och ta fram en komplett verktygslåda med bästa praxis för varje steg i den processen. Detta görs genom att samla in kunskap om och erfarenheter av bästa praxis med hjälp av bottom-up-metoden. Tio kommuner i Norden som är ledande på området utgör kärntruppen i CONNECT-projektteamet, och de får stöd från sju nationella myndigheter som säkerställer resultatens giltighet för hela regionen.

Vårt mål

Vårt mål är att skapa en process som gör det enklare att börja arbeta med välfärdsteknologi och som ger användaren både en strukturerad metod att följa och fullständig tillgång till kunskap om bästa praxis för vart och ett av stegen fram till och inklusive implementering av välfärdsteknologi i det dagliga tjänsteutbudet.

Verktygslådan

Niostegsprocessen beskrivs i rutan nedan, och om du klickar på ett steg i processen kommer du till verktygslådan med bästa praxis för just det steget. Du kan även få mer information om projektets bakgrund och deltagare genom att klicka på länkarna till höger.

 

  

  

  

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2018-01-23

Nyckelord

  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet