English page Verkkosivu suomeksi

Steg 5: Marknadsundersökning

Vad är en marknadsundersökning och varför är den viktig för processen för arbete med välfärdsteknik?

Detta steg i är tätt sammankopplat med behovsanalysen. Marknadsundersökningen kan både vara en grundlig undersökning av den befintliga marknaden för att se om en produkt på aktuell marknad kan tillgodose ett identifierat behov, men den kan också vara en kontinuerlig process i vilken en organisation håller sig uppdaterad och till och med inspireras av nya innovativa produkter.

En bra kunskap om marknaden och vilka produkter som är framgångsrika eller "på gång" inom välfärdsteknikens olika områden kan inspirera er i ert arbete men också bidra till en bättre och mer informativ utvärderingsprocess. Istället för att bara testa den första tekniken som tillgodoser ett behov, eller den teknik vars säljare är mest slipad, kan en bra förståelse för marknaden göra att ni testar en bättre produkt och kanske till och med testar flera konkurrerande produkter, vilket optimerar den data ni samlar in och därmed era framgångsutsikter.

Rekommendationer

 • Generellt är det bra att komma ihåg att marknadsundersökningen och marknadsdialogen ofta kan vara ett förstadium till en upphandlingsprocess, så kom ihåg att behandla alla parter lika och med hög transparens.
 • I den mån era resurser så tillåter rekommenderas det att inte bara genomföra marknadsundersökningar under korta intensiva tidsperioder i avsikt att hitta lösningar för ett givet identifierat behov. Försök om möjligt att integrera marknadsundersökningsprocessen i vardagsarbetet med välfärdsteknik – att skapa en kontinuerlig medvetenhet om vad som händer på marknaden. (Gå till avsnittet med riktlinjer för mer information om hur detta kan gå till).

Riktlinjer baserade på erfarenheter

När en marknadsanalys ska genomföras, vare sig det sker som en integrerad del av ert dagliga arbete eller i en mer intensiv studie, kan det generellt vara bra att först fundera på vilka standarder och regelverk företag och produkter ska efterleva för att få samarbeta med er organisation.

Exempel:

 • Reglerande standarder o Interoperabilitet / kommunikation med befintlig teknik eller databaser i er organisation
 • Nationella förordningar gällande exempelvis datasäkerhet

Om er organisation inte har fordrad expertis för att stipulera kraven ovan kan hjälp sökas hos nationella myndigheter, andra kommuner eller specialiserade konsultföretag.

Integrera marknadsundersökningar i det dagliga arbetet:

 • Delta på relevanta utställningar och konferenser. Uppdatera er kunskap genom att delta i eller till och med arrangera relevanta mässor och konferenser. Var inte rädda för att delta på mässor eller konferenser utomlands för inspiration.
 • Etablera en öppen dialog med marknaden. Företagen ska ha enkel tillgång till för ändamålet avsedda personalresurser inom er organisation.
 • Arrangera organiserade och öppna möten med marknaden. Detta kan ske varje månad/kvartal/år och ger företag chansen att presentera sina senaste produkter. För att utnyttja resurserna maximalt kan detta ske i samarbete med angränsande kommuner.
 • Skapa ett levande lab eller visningsrum i er organisation som kan vara ett bra sätt att få kontakt med teknikleverantörer och få höra om deras senaste produkter och uppdateringar. Kom ihåg att ett levande lab kräver tid och resurser för att ge önskad effekt.
 • Det rekommenderas starkt att skapa ett nätverk för kunskapsdelning med likasinnade kommuner eller andra partners såsom sjukhus eller universitet. Att dela information om nya produkter och deras användbarhet och lönsamhet kan spara värdefulla resurser.
 • Gå med i befintliga yrkesnätverk via sociala medier för att dela kunskap med kollegor från andra kommuner eller sektorer.

Intensiv marknadsundersökning:

 • Skrivbordsforskning: Internet har inte uppfunnits i onödan – använd det för att söka potentiella lösningar.
 • Samarbeta med klusterorganisationer. Ett enkelt sätt att få tillgång till teknikleverantörer är genom klusterorganisationer – dessa organisationer är också användbara sparringpartners under skrivbordsforskningen. (Se "metoder och verktyg" för exempel.)
 • På samma vis kan ni använda ert kunskapsdelande nätverk av likasinnade kommuner under er skrivbordsforskning.
 • Var inte rädda för att kommunicera era behov till marknaden. Detta mycket väl leda till att problemet får en lösning ni inte hade kunnat föreställa er.

Vad har en marknadsundersökning betytt för CONNECT-deltagarna

I Odense har vi kontinuerlig koll på marknaden för att säkra att vi vet och använder många olika sorters lösningar, vilket i sin tur ökar chansen att lösningarna blir lönsamma. Våra marknadsundersökningar inom välfärdsteknik har fått oss att dela kunskap mellan kommunens avdelningar och möjliggjort integrering av arbete med ny teknik på avdelningar som tidigare inte haft någon erfarenhet av detta.

Grundlig marknadsundersökning har helt enkelt ökat våra chanser att framgångsrikt implementera hållbara lösningar genom att vi kan matcha identifierade behov med rätt teknik.

Metoder och verktyg

 • I Finland har webbportalen som används för att annonsera nya myndighetsupphandlingar också en inbyggd funktion för marknadsundersökning före upphandlingen, som syftar till att säkerställa att lösningarna tillgodoser upphandlarens behov. http://www.hankintailmoitukset.fi
 • Metoder och riktlinjer för samarbete och dialog mellan offentliga och privata verksamheter: http://www.opilab.dk/viden-om-opi/modeller-og-guidelines/
 • Kommunalt samarbete och kunskapsdelning i Danmark: http://kl.dk/Aktuelle-temaer/Centerforvelfaerdsteknologi/Det-velfardsteknologiske-landkort1/
 • Det finns privata företag som tillhandahåller IT-lösningar för dialog mellan offentlig och privat verksamhet inför upphandling (till exempel: www.processio.dk / www.comdia.com )
 • Klusterorganisationer – (ett exempel från varje land, fler kan hittas via Google):

 

Danmark

Welfare Tech (http://www.welfaretech.dk/)

Norge

Oslo Medtech, (http://www.oslomedtech.no/)

Sverige

Välfärdsteknologi.se, (http://valfardsteknologi.se)

Finland

FIHTA Healthtech Finland, (http://www.finnishhealthtech.fi/)

Exempel på CONNECT-deltagarnas marknadsundersökningar

Uleåborg

I Uleåborg använder vi OuluHealth Labs för att söka nya innovationer och befintlig teknik som finns på marknaden. Vi har också permanenta visningsrum på sjukhuset och i stadsbiblioteket: http://ouluhealth.fi/labs/ http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kokeilupiste

Odense

Har erfarenheter av olika tillvägagångssätt, inklusive levande lab och produktpresentationer. På www.odense.dk/cfv redovisas hur företag kan få kontakt med kommunen. Kontakta Odense kommun direkt för mer information om marknadsundersökning.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet