English page Verkkosivu suomeksi

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag).

Den nordiske velferdsmodellen har vind i seilene i dagens Europa. I all velstanden er det likevel faresignaler. Et stort antall unge faller ut av skole og utdanning, og mange får dermed problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har problemer med å få arbeid og mange seniorer går tidlig ut av arbeidslivet. Arbeidsinkluderingsprosjektet studerer hva som gjøres og hva som er oppnådd i de nordiske landene med å inkludere disse gruppene.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Bjørn Halvorsen, Ole-Johnny Hansen, Jenny Tägtström, Ragna Flø
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-06-27 10:00:00
ISBN: 978-92-893-2552-3
Språk: Norska
Förlag: TemaNord 2013:537
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet