English page Verkkosivu suomeksi

Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Den här dokumentationen bygger på konferensen "Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter", den 30-31 maj 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Stöd och hjälp, vård och omsorg är ett offentligt åtagande i de nordiska länderna. De nordiska länderna har olika system för att stödja anhöriga som hjälper eller vårdar närstående. Här kan du läsa om möjliga åtgärder för att minska dessa personers ohälsa och svårigheter att kombinera förvärvsarbete eller studier med vård av närstående. Även skillnaderna mellan kvinnor och män belyses.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Ann Patmalnieks, Maria Montefusco, Helena Lagercrantz
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-10-08 13:00:00
ISBN: 978-87-7919-089-4
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild: Man håller ett barn i famnen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet